در نامه سرگشاده تشكل های مردم نهاد مركزی مطرح شد؛

استاندار مركزی در مورد مصرف مازوت در نیروگاه شازند پاسخگو باشد

استاندار مركزی در مورد مصرف مازوت در نیروگاه شازند پاسخگو باشد
استاندار مركزی:

نیروگاه شازند مجوز مصرف مازوت بیشتر از میزان تعیین شده را ندارد

نیروگاه شازند مجوز مصرف مازوت بیشتر از میزان تعیین شده را ندارد

آلودگی هوا ادارات اراك، شازند و مهاجران را تعطیل كرد

آلودگی هوا ادارات اراك، شازند و مهاجران را تعطیل كرد
یك پژوهشگر آب:

طرح انتقال آب خزر به سمنان مطالعات ضروری را ندارد

طرح انتقال آب خزر به سمنان مطالعات ضروری را ندارد
معاون توانیر:

مدیریت در مصرف برق

مدیریت در مصرف برق

مصرف برق افزایش یافت

مصرف برق افزایش یافت

نت واش

کارواش در محل

کارواش netwash.ir - تمام حقوق سایت نت واش محفوظ است