در گزارش نت واش مطرح شد؛

وزارت انرژی، حجابی بر ناكارآمدی مدیران

وزارت انرژی، حجابی بر ناكارآمدی مدیران کارشناس پروژه های نفت و گاز اظهار داشت: ادغام بدون وزارت خانه ها، برنامه برای پنهان کردن بی برنامگی ها و ناکارآمدی مدیریت آقایان است؛ اساسی ترین مساله امروز منع خام فروشی نفت و اصلاح ساختارها است.محمد گلستان باغ، کارشناس پروژه های نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه کارکرد انرژی در مسائل داخلی و بین المللی از اقتصاد تا حوزه های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اظهار داشت: بی گمان اهمیت انرژی و مسائل مربوط به آن از حیص منابع مطرح است و هرگاه در هرطرح و گفتمان از این مفهوم استفاده می شود باید به درستی منابع، کارکرد و دسته بندی متنوع انرژی مورد واکاوی قرار گیرد. بدین سبب نداشتن نگاه جامع انرژی در هر طرح و برنامه، خود منشأ ناهماهنگی، استفاده نکردن از ظرفیت ها و در نهایت ایجاد خسارت های مادی و معنوی است.
وی اضافه کرد: ادغام مجموعه دو وزارتخانه نفت و نیرو و همینطور سازمان حفاظت از محیط زیست با عنوان انرژی با هدایتی غیر یکپارچه، بی برنامه، بدون ساختار و نگاه نکردن به ظرفیت ها؛ اساساً تصمیمی آنی و فله ای و اساسا در این مقطع اشتباه است که اتفاقاً می تواند به اهداف ملی، رفاهی، اجتماعی و اقتصادی انرژی، کالا، توسعه زنجیره ارزش و از همه مهم تر اقتصاد منابع هیدروکربوری ضربه وارد کند.
آسیب نگاه خام فروشی به جان مخازن نفتی کشور / ادغام بی برنامه چند موضوع، خیانت نباشد، غفلت است
به گفته این مقام مسئول باید از پیشنهاد دهندگان این طرح پرسید منابع هیدروکربوری را به چه صورت تعریف می کنند. آیا منابع هیدروکربوری را انرژی می دانند و انرژی را در کشور محور توسعه؟ یا این که خواستگاهی بر ساختار رفاهی و راهبردی را دنبال می کنند. متأسفانه با همین چند پرسش ساده متوجه می شویم امروز در بین برخی تصمیم سازان حوزه هیدروکربوری، استراتژی مدیریت منابع نفت و گاز کشور در امتداد نگاه سوخت، خام فروشی و در نهایت نیمه خام فروشی است که این نگاه ضربه مهلکی بر جان مخازن هیدروکربوری کشور وارد کرده است.
گلستان باغ با اعلان اینکه همان گونه که در مدیریت اقتصاد و سیاست کشورها مشاهده می کنید اهمیت و میزان منابع از یک طرف و جغرافیای سرزمینی از سوی دیگر سبب ایجاد ساختارهای مستقل شده است، گفت: بعنوان مثال در کشوری به سبب اهمیت ممکنست وزارت حج وجود داشته باشد در صورتیکه این مساله در کشور دیگر در حد یک اداره بسیار کوچک است، یا وزارت آب در بعضی کشورها و نمونه های دیگر؛ بنا براین، ساختار سازی و نظام مندی موضوعات بنا به میزان منابع، پتانسیل ها، نحوه بهره برداری، جغرافیای سرزمینی، کسب در آمد و همینطور دانش تخصصی انجام می شود و گاهی ادغام چند مبحث با یکدیگر و عنوانی واحد بر مجموعه آنها بدون توجه به موارد مطرح شده، اگر نگوییم خیانت اساسا غفلت است.
کارشناس پروژه های نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر این که ایران از حیص ذخایر متعارف اثبات شده قابل برداشت هیدروکربوری در رتبه نخست جهان است، اشاره کرد: بدیهی است، ادغام مبحث و مساله اصلی ما نمی تواند باشد بلکه ریل گذاری، برنامه ریزی، اصلاح و توجه ویژه به ظرفیت صنعت نفت و تبدیل آن به یک صنعت ثروت آفرین از بعد گسترش عدد ارزش افزوده و نجات اقتصاد کشور از موارد ابتدایی استفاده از این منابع خدادادی است.
برخی می خواهند سریع از شر نفت خلاص شوند / در این برهه نباید به ادغام حتی فکر کرد
وی اظهار داشت: البته در اینجا فرضیه هایی هم مطرح می شود این که آیا کشوری با این منابع نباید به توسعه زنجیره ارزش خود حتی در وزارت خانه ای جدا با نام وزارت فرآورده های نفتی بی اندیشد یا استراتژی های تعیین کننده در مباحث قیمت گذاری و عرضه و تقاضا نفت خام داشته باشد؟
گلستان باغ با اشاره به این که نکته مهم این که چرا برخی می خواهند سریع از شر نفت خلاص شوند و این نظریه استعماری چگونه در اذهان برخی مسئولین نهادینه شده است؟، توضیح داد: این افراد آیا نفت را انرژی می بینید؟ پس خام فروش باقی می مانیم؛ باید پرسیده شود که نظریه پردازان وزارت انرژی در این مقطع، سطح و وسعت انرژی در بخش نفت را در امروز و آینده به چه میزان متصورند؟ چگونه از تولید فرآورده و گسترش زنجیره ارزش افزوده صحبت می نماییم اما قائل به یکپارچگی ساختار صنعت نفت و نگاه اقتصادی به شرکت ملی نفت ایران نیستیم؟
بر اساس گفته های کارشناس پروژه های نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران در بعضی کشورها برمبنای طرح های اقتصادی سهم انرژی از نفت را توسط نفت وارداتی یا روش های جایگزین تأمین می کنند و در عوض منابع هیدروکربوری خویش را به سمت تولید فرآورده و گسترش زنجیره ارزش افزوده با سود چندین برابری و ایجاد اشتغال چند هزار نفری سوق داده اند. کم کردن سطوح تبدیل انرژی هیدروکربوری و افزایش تولید فرآورده دو استراتژی جدی و ثروت آفرین است که با تشکیل ساختار یکپارچه اقتصادی منابع هیدروکربوری قابل دست یافتن است و نباید به این خطای بزرگ یعنی زیر چتر یکپارچگی انرژی بودن در این مقطع حتی فکر نماییم.
می خواهند بخش درآمد زا را از بخش سرمایه بر منفک کنند / شورای عالی انرژی را فراموش نکنیم
وی افزود: بخش بالادست صنعت نفت سرمایه بر است و همیشه از کمبود منابع مالی برای توسعه میادین رنج می برد. این مساله همیشه مدیریت بالادست را با چالش مواجه ساخته است. از سوی دیگر بخش درآمدزای صنعت نفت یعنی قسمت پایین دست می تواند بعنوان یک موتور محرکه در تزریق تکنولوژی و توسعه زنجیره ارزش افزوده در بخش بالادست و پایین دست شرکت ملی نفت تبدیل شود؛ این در حالی است که با تعجب فراوان در کلیه طرح های عرضه شده به دنبال خارج کردن و منفک کردن بخش ثروت ساز نفت از بخش سرمایه بر نفت هستند و این یعنی نابودی گسترش زیرساخت ها و صنایع نفت کشور، فراموشی زنجیره ارزش افزوده منابع هیدروکربوری و تثبیت خام فروشی. این نکته مهم حائز اهمیت می باشد که اداره نفت باید یکپارچه از مخزن تا محصول نهایی دیده شود و این تنها راه برون رفت از سیاست های خام فروشی و حراج این ثروت ملی است.
گلستان باغ با بیان اینکه وزارت انرژی برای کوچک سازی دولت پیشنهاد شده است یا تشکیل یک دولت کوچک؟ اضافه کرد: مجلس ششم شورای اسلامی، تشکیل شورای عالی انرژی را مصوب کرد و در سال ۱۳۸۹ بار دیگر مجلس ذیل قانون پنجم توسعه تاکید می کند که همه تصمیمات و سیاست های انرژی کشور ذیل شورای عالی انرژی کشور پیگیری شود. بدین سبب اگر بهانه تجمیع، ناهماهنگی یا مسائلی از این دست است امروز یک نهاد حاکمیتی در قوانین مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود دارد که می توان با انجام برخی اصلاحات و با دادن هویت و وظایف مشخص تر مانند رفع ساختار شورایی و تبدیل به ساختار پاسخگو و مسئولیت پذیر هماهنگی و یکپارچگی تصمیم گیری را در بخش های مشترک نیرو – نفت در وضعیت کنونی ایجاد کرد.
کارشناس پروژه های نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت: ادغام بدون برنامه برای پنهان کردن بی برنامگی ها و ناکارآمدی مدیریت آقایان است؛ اساسی ترین مساله امروز منع خام فروشی نفت و اصلاح ساختارهای اداره منابع هیدروکربوری و انفال عمومی در امتداد تبدیل شرکت ملی نفت به یک بنگاه اقتصادیست نه مساله ادغام.
عملکرد وزارتخانه های فعلی قابل دفاع نیست
وی افزود: وقتی همین وزاتخانه های فعلی عملکرد قابل دفاعی ندارند چگونه حرف از ادغام می زنیم؟ فصل مشترک و محل اختلاف اصلی دو وزارت خانه نیرو – نفت همواره مساله گاز بوده است؛ بدیهی است وقتی امروز نمی توانیم با هم بر سر ناهماهنگی ها به نتیجه برسیم، تغییر سطح مدیریتی، ادغام و ایجاد معاونت نیرو و نفت تنها سطوح دعوا را تغییر می دهد.
به گفته این مقام مسئول ساختار بیمار منابع هیدروکربوری کشور که سرشار از بدهکاری های کلان و تعاریف پروژه هایی با اهداف خام فروشی و بدون هیچگونه نگاه اقتصادی و ثروت آفرین است، چگونه می خواهد با وزارت نیروی پر از مشکلات ریز و درشت ادغام شود؟ چرا به تجارب ناموفق گذشته باردیگر دامن می زنیم؟ آیا تضاد منافع ناشی از تصدی گری با وزارت انرژی قابل حل است؟
گلستان باغ گفت: به نظر می رسد وزارت انرژی مفروض هم یک وزارت خام خوار و خام فروش می شود که در صورت تصدی گر باقی ماندن هم قادر به یافتن راه چاره ای برای مشکلات بخش انرژی کشور نمی گردد و مانند گذشته کشور را در راه صادرات و خام فروشی نفت و گاز هدایت می کند.
افتخار مدیران به بشکه های نفت خام صادراتی
کارشناس پروژه های نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران با اعلان اینکه در طرح ها و برنامه های عرضه شده مشاهده می شود سهم انرژی که برای انرژی هایی از قبیل زغال سنگ، خورشیدی، زیست توده و غیره وجود دارد تقریباً بسیار محدود یا حتی در بیان یکپارچگی صفر است، توضیح داد: هیدروکربن که خود می تواند برمبنای شکست زنجیره ها هزاران محصول کاربردی را تولید نماید را در برنامه ریزی ها و یکپارچه سازی ها به شکل انرژی و سوخت می بینیم در صورتیکه سوخت، بدترین نوع استفاده از نفت خام است. با این نگاه مباحث زنجیره ارزش همیشه در حد شعار باقی می ماند و همواره سیاست گذاری ها بر خام فروشی و افتخار مدیران بر بشکه نفت خام صادراتی خواهد بود.
وی اشاره کرد: ایجاد هرگونه ادغام، ساختار و نحوه مدیریت نیازمند مطالعات درون سازمانی و تخصصی در دو وزارت نیرو و نفت می باشد و طرح این مساله بدون نگاه به ظرفیت منابع هیدروکربوری اشتباهی جبران ناپذیر است. چگونه برای منابعی برنامه ریزی می کنید که به درستی، ظرفیت و ساختارهای اجرایی – تخصصی آنرا نمی شناسید. به نظر می رسد در پس پرده ماجرای دیگری باشد چونکه این ادغام در وضعیت کنونی و آن هم با این همه نقاط نا شناخته نه فقط به شکست که مهر تأیید بر سیطره خام فروشی ما است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباب نشست عصر روز گذشته (یکشنبه، ۲۶ اردیبهشت ماه) کمیسیون انرژی مجلس درباره طرح تشکیل وزارت انرژی اظهار داشته بود: با وجود این که اعضای کمیسیون اتفاق نظر داشتند که این مساله (طرح تشکیل وزارت انرژی)، مبحث اختصاصی کمیسیون انرژی است و خصوصاً این که وزن اقتصادی و وزن تشکیلات ساختاری مجموعه نفت و نیرو در کمیسیون انرژی قرار دارد و باید به روال خیلی از طرح ها و لوایح کمیسیون اصلی، کمیسیون انرژی باشد و کمیسیون های دیگر در رابطه با کمیسیون فرعی باشند، اما از آنجائیکه به هیئت رئیسه ارجاع داده شده بود، ما هفت نفر را بعنوان اعضای کمیسیون مشترک بررسی این طرح انتخاب کردیم که این هفت نفر را به هیئت رئیسه اعلام می نماییم.

1400/02/29
13:03:41
5.0 / 5
734
تگهای خبر: آب , تكنولوژی , تولید , دولت
این پست نت واش را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب نت واش
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۴
نت واش : کارواش اینترنتی

نت واش

کارواش در محل

کارواش netwash.ir - تمام حقوق سایت نت واش محفوظ است