امام جمعه بسطام:

لزوم پیشگیری از تخریب منابع آبی

لزوم پیشگیری از تخریب منابع آبی

الغدیر برداشت ذرت ساوه را دو برابر كرد

الغدیر برداشت ذرت ساوه را دو برابر كرد
گزارش نت واش؛

جنگل های هیركانی زیست بوم پرندگان و گونه های نادر حیات وحش

جنگل های هیركانی زیست بوم پرندگان و گونه های نادر حیات وحش
رئیس سازمان محیط زیست:

ساختار آبی كشور نمی تواند تابع خط كشی های سیاسی باشد

ساختار آبی كشور نمی تواند تابع خط كشی های سیاسی باشد
معاون بهره برداری آب منطقه ای یزد خبر داد:

صرفه جویی در مصرف آب با خاموشی چاه های كشاورزی

صرفه جویی در مصرف آب با خاموشی چاه های كشاورزی

كاهش آب سدهای كشور

كاهش آب سدهای كشور

ذخایر استاتیك آب زیرزمینی كاهش یافت

ذخایر استاتیك آب زیرزمینی كاهش یافت
وزیر نیرو خبرداد

حل معضل كم آبی

حل معضل كم آبی
وزیر نیرو در آیین افتتاح تصفیه خانه فاضلاب اسلامشهر:

پروژه های فاضلاب بزرگ ترین طرح های زیست محیطی كشور هستند

پروژه های فاضلاب بزرگ ترین طرح های زیست محیطی كشور هستند

نت واش

کارواش در محل

کارواش netwash.ir - تمام حقوق سایت نت واش محفوظ است