گزارش نت واش به نقل از مهر؛

از مار ۲۰سانتی تا ۳متری درپایتخت، رفتار تهاجمی نشانه سمی بودن نیست

از مار ۲۰سانتی تا ۳متری درپایتخت، رفتار تهاجمی نشانه سمی بودن نیست
در گفت وگو با مهر تشریح شد؛

مارهای ایران از انسان فرار می كنند، تهران زیستگاه مهم افعی ها است

مارهای ایران از انسان فرار می كنند، تهران زیستگاه مهم افعی ها است

تاكسی فرودگاه امام خمینی

تاكسی فرودگاه امام خمینی

غبارروبی در فرودگاه های ایران

غبارروبی در فرودگاه های ایران

نت واش

کارواش در محل

کارواش netwash.ir - تمام حقوق سایت نت واش محفوظ است