بررسی قیمت گذاری خودرو در كمیسیون صنایع

بررسی قیمت گذاری خودرو در كمیسیون صنایع

تذكرات نماینده ارومیه به رئیس جمهور، رئیس مجلس و ۵ وزیر كابینه

تذكرات نماینده ارومیه به رئیس جمهور، رئیس مجلس و ۵ وزیر كابینه
، مطالبات اصناف، تجار، تولیدكنندگان و كارشناسان از وزیر جدید صمت،

شركتهای دولتی واگذار شوند

شركتهای دولتی واگذار شوند
معاون ایدرو به ایسنا خبر داد:

۲۰ هزار تن به ظرفیت تولید كاغذ اضافه می گردد

۲۰ هزار تن به ظرفیت تولید كاغذ اضافه می گردد

طرح سوال یك نماینده از وزیر صنعت درباره قرارداد رنو

طرح سوال یك نماینده از وزیر صنعت درباره قرارداد رنو

همكاری ایران و چك در مسیر همكاری های صنعتی و بانكی

همكاری ایران و چك در مسیر همكاری های صنعتی و بانكی

نت واش

کارواش در محل

کارواش netwash.ir - تمام حقوق سایت نت واش محفوظ است