سفارش های هواشناسی كشاورزی برای اسفند

سفارش های هواشناسی كشاورزی برای اسفند نت واش: جمع آوری و معدوم كردن شاخه های خشك و آفت زده میوه های آلوده، جمع آوری مركبات ریخته شده و رسیده باغات مركبات و هوادهی پس از بارندگی به حوضچه های پرورش ماهی همچون سفارش های هواشناسی كشاورزی كشاورزی برای روزهای پنجشنبه تا یكشنبه (۳ تا ۶ اسفندماه) است.به گزارش نت واش به نقل از ایسنا، سفارش های هواشناسی كشاورزی كشاورزی برای امروز پنجشنبه (۳ اسفندماه) تا یكشنبه (۶ اسفندماه) به شرح زیر است:

استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و زنجان در ایام پنجشنبه، جمعه و شنبه به دلیل بارش باران، برف و وزش باد و احتیاط در روز یكشنبه به دلیل شرایط نیمه ابری و وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات دمایی

• محافظت از تنه درختان در برابر خسارت جوندگان با استفاده پوشش مناسب

• رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه با استفاده از جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و شكسته

• كنترل دریچه های سقفی و مقاوم سازی تاسیسات گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات دمایی

• پوشش تنه درختان میوه و نهال های جوان با عنایت به نوسانات دمایی

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چال كود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده پس از گاورو شدن خاك

• استفاده از كودهای دامی پوسیده در مزارع آیش جهت افزایش حاصلخیزی و بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاك

• زراعت:

• پخش كود دامی (پوسیده) در اراضی آیش آبی

• توقف عملیات خاك ورزی در اراضی تا زمان گاورو شدن مزرعه

• دامداری و طیور:

• تجهیز مرغداریها، دامداریها به سیستم برق اضطراری

• خوداری از تردد دامداران در مناطق مرتفع و برف گیر و محافظت از احشام در مقابل سرما و سوزباد

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• تنظیم دریچه كندوهای زنبورعسل با عنایت به برودت هوا با عنایت به نوسانات دمایی

• انجام تغذیه مكمل زنبورها

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب دستگاه ها و ماشین آلات كشاورزی و سیستم های آبیاری و انتقال به مكان های مسقف با عنایت به نوسانات دمایی

• شیلات:

• رعایت نكات بهداشتی در مزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در دوره سرما

• استان اردبیل:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام جمعه و شنبه به علت بارش باران، برف و وزش باد و احتیاط در این كار در ایام پنجشنبه و یكشنبه به دلیل وزش باد

• تهیه سوخت و تنظیم دمای گلخانه ها، مرغداری ها و دامداری ها و انبارها

• خودداری از اجرای یخ آب زمستانه در باغات میوه

• محافظت از تنه درختان در برابر خسارت جوندگان با استفاده پوشش مناسب

• رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه با استفاده از جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و شكسته

• كنترل دریچه های سقفی و مقاوم سازی تاسیسات گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات دمایی

• پوشش تنه درختان میوه و نهال های جوان با عنایت به نوسانات دمایی

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چالكود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده پس از گاورو شدن خاك

• استفاده از كودهای دامی پوسیده در مزارع آیش جهت افزایش حاصلخیزی و بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاك

• زراعت:

• توقف عملیات خاك ورزی در اراضی تا زمان گاورو شدن مزرعه

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• تنظیم دریچه كندوهای زنبورعسل با عنایت به برودت هوا با عنایت به نوسانات دمایی

• انجام تغذیه مكمل زنبورها با عنایت به نوسانات دمایی

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب دستگاه ها و ماشین آلات كشاورزی و سیستم های آبیاری و انتقال به مكان های مسقف با عنایت به نوسانات دمایی

• شیلات:

• رعایت نكات بهداشتی در مزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در دوره سرما

• استان های كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویر احمد:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های كرمانشاه، كردستان، همدان، چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویراحمد در ایام پنجشنبه، جمعه و شنبه به دلیل بارش برف و باران و وزش باد و در استان لرستان به دلیل رگبار و رعد و برق و وزش باد

• هرس باغات انگور در نقاط گرم كرمانشاه بعد از رفع سرمای جاری

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات دمایی

• تنظیم دمای انبارهای سیب زمینی با عنایت به نوسانات دمایی

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چال كود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده بعد از گاورور شدن خاك

• استفاده از كودهای دامی پوسیده در مزارع آیش جهت افزایش حاصلخیزی و بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاك

• محافظت از تنه درختان در برابر خسارت جوندگان با استفاده پوشش مناسب

• زراعت:

• توقف عملیات خاك ورزی در اراضی تا زمان گاورو شدن مزرعه

• دامپروری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• انجام تغذیه مكمل زنبورها با عنایت به نوسانات دمایی

• ماشین آلات كشاورزی:

• نگهداری و سرویس ماشین آلات كشاورزی و اعمال تمهیدات لازم زمستانه نظیر نایلون پیچ كردن موتور آنها و و انتقال به محل مناسب

• شیلات:

• رعایت نكات بهداشتی درمزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در دوره سرما

• استان مازندران:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شنبه و یكشنبه به علت رگبار باران و وزش باد و احتیاط در انجام این كار در روز پنجشنبه به دلیل شرایط ابری با احتمال بارش و وزش باد

• تهویه انبارهای میوه و بستن دریچه ها هنگام بروز سرما و یخبندان

• مصرف مواد آلی در باغات مركبات در خارج از سایه انداز درخت

• احداث زهكش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغات مركبات متناسب با شیب زمین

• ادامه هرس سبك درختان مركبات ( هسته داران و دانه داران )

• بستن در انبارها هنگام شب و بروز سرما

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات دمایی

• تسریع در برداشت میوه مركبات

• احداث زهكش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغات مركبات متناسب با شیب زمین

• بستن در انبارها هنگام شب و بروز سرما با عنایت به نوسانات دمایی

• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان

• زراعت:

• برداشت سبزیجات برگی

• آماده سازی زمین جهت كاشت برنج

• كاشت سیب زمینی

• مصرف كود سرك و محلول پاشی با كودهای تقویتی در مزارع كلزا و گندم در مناطق دشت و میان بند با نظر كارشناس (به غیر از روزهای جمعه و شنبه)

• انجام زهكشی و مدیریت خروج آب از مزارع كلزا، گندم و سایر محصولات

• كنترل شیمیایی آفت سر خرطومی كلزا در مزارع آلوده با نظر كارشناس پس از اتمام بارش ها

• كنترل زراعی (شخم زمستانه) اراضی شالیزاری

• دامداری و طیور:

• گرم كردن سالن های پرورش طیور ۴۸ ساعت پیش از جوجه ریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سالن ها خصوصاً كف آنها

• بسترریزی پیش از جوجه ریزی با استفاده از تراشه چوب به قطر ۵ تا ۷ سانتی متر

• ذخیره سوخت جایگزین

• جداسازی بره ها از میش های مادر هنگام شب جهت جلوگیری از خفه شدن بره ها

• اعمال مدیریت بستر جهت جلوگیری از بروز بیماریهای تنفسی

• زنبورداری:

• در نظر گرفتن غذای ذخیره برای زمستان گذرانی زنبورهای عسل

• عدم بازدید كلونی های زنبور عسل در ساعات سرد روز و زمان بارندگی

• استفاده از پارچه ضخیم در زیر در كندو

• رنگ آمیزی كندوهای زنبور عسل جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل كندو و عایق كاری كف كندو و از قسمت بیرونی

• شیلات:

• خودداری از صید ماهی های گرم آبی در زمان بارندگی جهت جلوگیری از تخریب دیواره های استخر پرورش ماهی

• قطع غذادهی در زمان بارندگی در مزارع پرورش ماهی های سردآبی با عنایت به نوسانات دمایی

• بستن ورودی آب مزارع ماهی های سردآبی در زمان بارندگی و گل آلود شدن آب رودخانه ها و در صورت نیاز استفاده از حوضچه های ترسیب پیش از ورود آب به استخرهای پرورش ماهی

• قطع غذادهی در زمان بارندگی در مزارع پرورش ماهی های سردآبی و زمانی كه دما زیر ۱۰ درجه سانتیگراد است.

• استان گیلان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام پنجشنبه، جمعه و شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دمایی

• زراعت:

• در صورت مشاهده فعالیت و خسارت راب و حلزون با نظر كارشناسان اقدامات زیر انجام شود: جمع آوری و مبارزه فیزیكی، تولید موانع فیزیكی مثل خاك اره و تراشه چوب و پوسته برنج، از بین بردن پناهگاه ها و جمع آوری بقایای گیاهی

• با عنایت به شرایط جوی، ترمیم و تعریض مرز كرت های شالیزاری و بستن خروجی زهكش ها جهت استفاده از آب های سطحی ناشی از نزولات جوی و انجام شخم سطحی زمستانه با حداكثر عمق ۱۵ سانتی متر

• همكاری و مشاركت زارعین جهت لایروبی انهار فرعی

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• تنظیم جیره غذایی بر مبنای اسیدهای آمینه با عنایت به نوسانات دمایی

• خوداری از تردد دامداران در مناطق مرتفع و برف گیر و محافظت از احشام در مقابل سرما و سوزباد

• زنبورداری:

• انجام تغذیه مكمل زنبورها با عنایت به نوسانات دمایی

• شیلات:

• با عنایت به در پیش بودن فصل بهار و كم آبی به جهت سال تنش زا برای آبگیری استخرهای خاكی باید از حداكثر زمان استفاده و با استفاده از منابع آبی در دسترس (هرز آب ها و غیره) برای آبگیری اولیه استخرها اقدام گردد.

• در ورود آب به داخل استخرهای خاكی برای آبگیری اولیه به جهت عدم ورود ماهیان هرز علاوه بر صافی های شنی از صافی های توری در محل ورود آب استفاده گردد و كنترل توری ها هر ۳ تا ۴ ساعت یكبار به جهت كنترل عدم پارگی صورت گیرد.

• با عنایت به شرایط جوی، ضد عفونی كردن استخرها با آهك بعد از صید و تخلیه آب باقی مانده الزامی است.

• استان گلستان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام جمعه، شنبه و یكشنبه به علت بارش باران و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به علت نوسانات دمایی

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چالكود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده پس از گاورو شدن خاك

• بستن درزهای انبارها هنگام شب و بروز سرما و تهویه انبارهای میوه به علت نوسانات دمایی

• زراعت:

• استفاده از كودهای پتاسه جهت افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگی و تحمل كم آبی در مزارع گندم به ساقه رفته

• استفاده از مواد آلی و كود دامی پس از اتمام بارش ها و گاورو شدن اراضی

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها به علت نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• انجام تغذیه مكمل زنبورها به علت نوسانات دمایی

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی ماهیان به علت نوسانات دمایی

• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مركزی و سمنان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام پنجشنبه، جمعه، شنبه و یكشنبه به علت بارش باران و برف و وزش باد

• محكم كردن سازه ها و پوشش گلخانه ها بنابر پیش بینی وزش باد و وقوع صاعقه طی هفته آتی

• محافظت از درختان گلدار در برابر تغییرات دمایی كه طی هفته آینده انجام می گیرد.

• پاكسازی راه آب مزارع و باغات و خارج كردن بقایای گیاهی از باغات به دلیل وقوع بارش

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دمایی

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چالكود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده پس از گاورو شدن مزارع

• بستن درزهای انبارها هنگام شب و بروز سرما و تهویه انبارهای میوه با عنایت به نوسانات دمایی

• جمع آوری و معدوم كردن شاخه های خشك و آفت زده میوه های آلوده بعد از گاورو شدن اراضی

• تولید پوشش پلاستیكی در مزارع سبزی و صیفی با عنایت به نوسانات دمایی

• زراعت:

• مرمت و اصلاح كرت بندی مزارع به دلیل وقوع بارشهای فرین طی هفته آتی، انجام گیرد.

• آبیاری مزارع و باغات از منابع آبهای زیرزمینی تا هفته آتی صورت نگیرد.

• استفاده از كودهای دامی پوسیده در مزارع آیش جهت افزایش حاصلخیزی و بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاك تا پیش از آغاز بارش ها

• دامداری و طیور:

• با عنایت به پیش بینی بارشهای رگباری و رعدر و برق، از چرای دام در مناطق مرتفع و مسیر مسیل ها خودداری شود.

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به نوسانات دمایی

• انجام مراقبت لازم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• انجام تغذیه مكمل زنبورها

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی ماهیان با عنایت به نوسانات دمایی

• رعایت نكات بهداشتی درمزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در دوره سرما

• استان های اصفهان و یزد:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پشسدر روزهای پنج شنبه، جمعه(بارش باران و وزش باد)، شنبه و یكشنبه به دلیل رعد و برق، بارش و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دمایی

• استفاده از كودهای دامی پوسیده در مزارع آیش جهت افزایش حاصلخیزی و بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاك

• تولید پوشش پلاستیكی در مزارع سبزی و صیفی با عنایت به نوسانات دمایی

• محلول پاشی با روغن ولك در باغات پسته رقم اكبری با عنایت به تامین نشدن نیاز سرمایی این محصول

• رعایت بهداشت باغ با جمع آوری و معدوم كردن یا مدفون كردن بقایای میوه های آفت زده و خشكیده و پوسیده كف باغ و روی درختان به خصوص درختان انار، بادام، انجیر

• حذف پاجوش های انار و هرس زمستانه درختان انارو پسته در مناطق گرمسیر

• زراعت:

• استفاده از كودهای پتاسه جهت افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگی و تحمل كم آبی در مزارع گندم به ساقه رفته

• كلزا كاران در صورت مشاهده طغیان آفت شته سبز كلزا با مشورت مراكز جهاد كشاورزی به مبارزه و كنترل آفت اقدام نمایند.

• گندم كاران در صورت مشاهده علف های هرز باریك برگ در مزارع گندم به كنترل آنها با مشورت مراكز جهاد كشاورزی اقدام نمایند.

• دامداری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها وكوچك كردن دریچه پرواز با عنایت به نوسانات دمایی

• انجام تغذیه مكمل زنبورها با عنایت به نوسانات دمایی

• شیلات:

دستگاه های هواده اسپلش در دمای كمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد خاموش شود.

• غذادهی با عنایت به دمای آب صورت گیرد.در دمای كمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد یك و نیم درصد وزن بدن ماهی ها، در دمای ۱۰ تا ۱۳ درجه سانتیگراد به میزان ۲درصد وزن ماهی ها و در دمای ۱۳ تا ۱۸ درجه به میزان ۳ درصد وزن ماهی ها تغذیه صورت گیرد.

• دفعات غذادهی در دمای كمتر از ۱۰ درجه ۴ مرتبه در روز و در دمای بیش از ۱۲ درجه سانتیگراد ۳ مرتبه در روز صورت گیرد.

• استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام جمعه، شنبه و یكشنبه به علت بارش باران و برف و وزش باد و احتیاط در روز پنجشنبه در خراسان شمالی

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به كاهش محسوس دما

• تولید پوشش پلاستیكی در مزارع سبزی وصیفی با عنایت به كاهش محسوس دما

• تهویه وتنظیم دمای انبارهای سیب زمینی و پیاز با عنایت به كاهش محسوس دما

• جمع آوری شاخ و برگ و میوه های ریخته شده بخصوص انار جهت از بین رفتن لاروها و شفیرهای زمستان گذران

• استفاده از كودهای دامی پوسیده در مزارع آیش جهت افزایش حاصلخیزی و بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاك

• دامداری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به كاهش محسوس دما

• زنبورداری:

• انجام تغذیه مكمل زنبورها با عنایت به كاهش محسوس دما

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی ماهیان با عنایت به كاهش محسوس دما

• منابع طبیعی:

• حفظ و ذخیره رطوبت خاك و انجام عملیات مالچ پاشی

• استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و كرمان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان كرمان در روز پنجشنبه و جمعه به علت بارش باران و وزش باد و خراسان جنوبی در روز پنجشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و روزهای جمعه تا یكشنبه به دلیل رگبار و رعد وبرق و وزش باد و احتیاط در انجام این كار در سیستان و بلوچستان در روز پنجشنبه به دلیل احتمال بارش و وزش باد، جمعه نیمه ابری و وزش باد و شنبه و یكشنبه به دلیل رگبار رعد و برق و وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها به علت نوسانات دمایی

• جمع آوری و معدوم كردن شاخه های خشك و آفت زده میوه های آلوده

• زراعت:

• استفاده از كودهای دامی پوسیده در مزارع آیش جهت افزایش حاصلخیزی و بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاك

• زنبورداری:

• انجام تغذیه مكمل زنبورها به علت كاهش دما

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به علت نوسانات دمایی

• استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان فارس در ایام پنجشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و جمعه تا یكشنبه به دلیل رگبار و رعد و برق و وزش باد بوشهر جمعه و شنبه به دلیل رگبار و رعد وبرق و وزش باد و هرمزگان در ایام شنبه و یكشنیه به علت رگبار و رعد و برق و وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به نوسانات دمایی

• كودهی نخیلات با كود سولفات آمونیوم

• مبارزه با بیماری شانكر و بیماریهای قارچی و باكتریایی در درختان میوه سردسیری با تركیبات مسی

• مبارزه با بیماری شانكر و بیماریهای قارچی و باكتریایی در درختان میوه سردسیری با تركیبات مسی تا پیش از آغاز بارش

• هرس خشكه بری درختان مثمر و غیر مثمر و خارج كردن شاخه های آلوده و آفت زده و معدوم كردن آنها

• پوشش تنه نهال ها و درختان جوان و پاجوش های خرما با گونی یا نایلون جهت حفاظت از خطر سرما

• مبارزه با چوبخوار درختان میوه سردسیری تا پیش از آغاز بارش

• جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات با عنایت به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام

• زراعت:

• مبارزه با علف های هرز باریك برگ در مزارع كلزا در ساعات گرم روز و تا پیش از آغاز بارش

• در صورت ضرورت مبارزه با شته مومی كلزا به جز در ایام چهارشنبه و جمعه در استان فارس به علت بارش

• استفاده از كودهای دامی پوسیده در مزارع آیش جهت افزایش حاصلخیزی و بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاك

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• انجام تغذیه مكمل زنبورها با عنایت به نوسانات دمایی

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی ماهیان با عنایت به نوسانات دمایی

• استان های ایلام و خوزستان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی دراستان ایلام در روز پنجشنبه به علت بارش باران و وزش باد در ایام جمعه و شنبه و احتیاط در ایام چهارشنبه و یكشنبه به دلیل بارش پراكنده و وزش باد خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خوزستان در ایام پنجشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و جمعه و شنبه به دلیل رگبار و رعد وبرق و وزش باد و احتیاط در روز یكشنبه به دلیل شرایط نیمه ابری و وزش باد.

• جمع آوری كلیه میوه و محصولات قابل برداشت در باغات سبزی و صیفی استان با عنایت به ورود سامانه بارشی

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به نوسانات دمایی

• جمع آوری مركبات ریخته شده و رسیده باغات مركبات

• زراعت:

• بازدید از مزارع گندم به منظور بررسی زنگ زرد گندم

• توزیع كود گوگرد در مزارع كلزای استان به منظور افزایش عملكرد و افزایش كیفیت محصول

• توقف هر گونه عملیات خاك ورزی در اراضی تا زمان گاورو شدن خاك

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• جهت قرار گرفتن درب كلونی ها در جهت مخالف باد غالب منطقه باشد و در مناطق آفتاب گیر مستقر شوند.

• انجام تغذیه مكمل زنبورها با عنایت به نوسانات دمایی

• پرورش آبزیان:

• هوادهی پس از بارندگی به حوضچه های پرورش ماهی

• تنظیم جیره غذایی ماهیان با عنایت به نوسانات دمایی
1396/12/03
15:03:30
5.0 / 5
4780
تگهای خبر: آب , برق , تولید , دستگاه
این پست نت واش را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب نت واش
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۵
نت واش : کارواش اینترنتی

نت واش

کارواش در محل

کارواش netwash.ir - تمام حقوق سایت نت واش محفوظ است