نكات هواشناسی كشاورزی

نكات هواشناسی كشاورزی به گزارش نت واش خودداری از مصرف كودهای سرك با عنایت به ماندگاری هوای سرد، تنظیم دریچه كندوهای زنبور عسل و احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد همچون سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای پنجشنبه تا سه شنبه (۱۲ تا ۱۷ بهمن ماه) است.به گزارش نت واش به نقل از ایسنا، سفارش های هواشناسی كشاورزی كشاورزی برای امروز تا روز سه شنبه (۱۲ تا ۱۷ بهمن ماه) به شرح زیر است:

استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

• باغبانی:

• انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• خودداری از انجام عملیات هرس در باغات میوه با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• محافظت از تنه درختان در برابر خسارت جوندگان با استفاده پوشش مناسب

• رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه با استفاده از جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و شكسته

• كنترل دریچه های سقفی و مقاوم سازی تاسیسات گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• پوشش تنه درختان میوه و نهال های جوان با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چال كود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده پس از گاورو شدن خاك

• زراعی:

• پوشش مناسب سیلوها و تسریع در تحویل محصول چغندر قند به كارخانجات قند با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• كشت انتظاری حبوبات دیم(انجام عملیات خاك ورزی و كشت مستقیم) پس از گاورو شدن خاك

• توقف هر گونه عملیات خاك ورزی در اراضی تا زمان گاورو شدن خاك

• خودداری از مصرف كودهای سرك با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• خودداری از آبیاری مزارع غلات و كلزا با توجه پایین بودن دمای سطح زمین و احتمال یخبندان شدید

• دام داری و طیور:

• خودداری از تردد دامداران در مناطق مرتفع و برف گیر و محافظت از احشام در مقابل سرما و سوزباد

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• زنبورداری:

• تنظیم دریچه كندوهای زنبورعسل با عنایت به برودت هوا با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• پاك كردن جلوی در كندوها با عنایت به بارش نزولات آسمانی، جهت جلوگیری از خفگی كلونی ها و یا تولید رطوبت و سرما در كلونی

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب دستگاه ها و ماشین آلات كشاورزی و سیستم های آبیاری و انتقال به مكان های مسقف با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• شیلات:

• استفاده از سیستم های هوادهی استخرها با عنایت به ماندگاری هوای سرد و به منظور جلوگیری از یخ بستن آب و كاهش اكسیژن محلول

استان اردبیل:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• محافظت از تنه درختان در برابر خسارت جوندگان با استفاده پوشش مناسب

• رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه با استفاده از جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و شكسته

• كنترل دریچه های سقفی و مقاوم سازی تاسیسات گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• پوشش تنه درختان میوه و نهال های جوان با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چال كود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده پس از گاورو شدن خاك

• زراعی:

• توقف هر گونه عملیات خاك ورزی در اراضی تا زمان گاورو شدن خاك

• خودداری از مصرف كودهای سرك با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• خودداری از آبیاری مزارع غلات و كلزا با توجه پایین بودن دمای سطح زمین و احتمال یخبندان شدید

• دام داری و طیور:

• خوداری از تردد دامداران در مناطق مرتفع و برف گیر و محافظت از احشام در مقابل سرما و سوزباد

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• زنبورداری:

• تنظیم دریچه كندوهای زنبورعسل با عنایت به برودت هوا با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• پاك كردن جلوی در كندوها با عنایت به بارش نزولات آسمانی، جهت جلوگیری از خفگی كلونی ها و یا تولید رطوبت و سرما در كلونی

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب دستگاه ها و ماشین آلات كشاورزی و سیستم های آبیاری و انتقال به مكان های مسقف با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• شیلات:

• استفاده از سیستم های هوادهی استخرها با عنایت به ماندگاری هوای سرد و به منظور جلوگیری از یخ بستن آب و كاهش اكسیژن محلول

• استان های كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویراحمد:

• باغبانی:

• انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ به خصوص هنگام شب با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• تنظیم دمای انبارهای سیب زمینی با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چال كود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده بعد از گاورور شدن خاك

• استفاده از بخاری های باغی و چنانچه ممكن است در باغات مركبات مبادرت به نایلون پیچ كردن تاج درختان به منظور ممانعت از سرمازدگی با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• زراعی:

• توقف هر گونه عملیات خاك ورزی در اراضی تا زمان گاورو شدن خاك

• خودداری از مصرف كودهای سرك با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• خودداری از آبیاری مزارع غلات و كلزا با توجه پایین بودن دمای سطح زمین و احتمال یخبندان شدید

• دامپروری و مرغداری:

• خوداری از تردد دامداران در مناطق مرتفع و برف گیر و محافظت از احشام در مقابل سرما و سوزباد

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• زنبورداری

• پاك كردن جلوی در كندوها با عنایت به بارش نزولات آسمانی جهت جلوگیری از خفگی كلونی ها و یا تولید رطوبت و سرما در كلونی

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها و كوچك كردن دریچه پرواز با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• بازسازی كندوها، ادغام كندوهای كم جمعیت، متراكم كردن قاب های داخل كندو

• ماشین آلات كشاورزی:

• نگهداری و سرویس ماشین آلات كشاورزی و اعمال تمهیدات لازم زمستانه نظیر نایلون پیچ كردن موتور آن ها و و انتقال به محل مناسب

• شیلات:

• رعایت نكات بهداشتی درمزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در دوره سرما

• استفاده از سیستم های هوادهی استخرها با عنایت به ماندگاری هوای سرد و به منظور جلوگیری از یخ بستن آب و كاهش اكسیژن محلول

• استان مازندران:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز پنج شنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• تسریع در برداشت میوه مركبات (باقیمانده)

• تولید پوشش روی ساقه نهال ها (بستن پوشش های حفاظتی از جنس گونی، كاه و كلش و یا عایق های مشابه به دور ساقه نهال ها از سطح زمین تا ارتفاع حداقل ۵۰ سانتیمتری)

• بستن دریچه ها و منافذ در انبارهای نگهداری میوه مركبات و تولید پوشش مناسب روی جعبه ها صرفاَ در زمان یخبندان و به منظور جلوگیری از یخ زدگی میوه ها (پوشش ها باید پس از طلوع آفتاب برداشته شوند تا تنفس میوه ها مختل نشود)

• تجهیز واحدهای گلخانه و پرورش قارچ دارای سیستم‎های حرارتی گاز سوز به سوخت دوم همینطور اطمینان از كاركرد این تجهیزات در زمان افت فشار گاز

• تجهیز واحدهای گلخانه و پرورش قارچ به ژنراتور برق جهت آمادگی در زمان قطع احتمالی برق

• بازدید و كنترل جهت اطمینان از سلامت و مقاومت پوشش واحدهای گلخانه و پرورش قارچ همینطور اجبار در بازسازی نقاط صدمه پذیر

• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان

• كنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها هنگام شب و بروز باد، سرما و یخبندان

• پرهیز از هرس زود هنگام درختان مركبات

• محلول پاشی با سموم قارچ كش در درختان میوه دانه دار و هسته دار (به غیر از روز پنج شنبه)

• پاك كردن تنه درختان سیاه ریشه آلوده به شپشك توت و روغن پاشی با دز سفارش شده (به غیر از روز پنج شنبه)

• وجین یا كنترل علف های هرز مزارع كاهو، باقلا، سیر و غیره (به غیر از روز پنج شنبه)

• برداشت سبزیجات برگی(به غیر از روز پنج شنبه)

• زراعی:

• انجام زهكشی و مدیریت خروج آب از مزارع كلزا، گندم و سایر محصولات

• آماده سازی زمین جهت كاشت برنج(به غیر از روز پنج شنبه)

• وجین یا كنترل علف های هرز مزارع دیركاشت كلزا (به غیر از روز پنج شنبه)

• كنترل شیمیایی بیماری فوما در كلزا (در مزارع دیركاشت كمتر از ۶ برگی) و با نظر كارشناس (به غیر از روز پنج شنبه)

• كنترل شیمیایی آفت سر خرطومی كلزا در مزارع آلوده با نظر كارشناس (به غیر از روز پنج شنبه)

• كنترل زراعی (شخم زمستانه) اراضی شالیزاری

• دام داری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• تنظیم جیره غذایی بر مبنای اسیدهای آمینه با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• خوداری از تردد دامداران در مناطق مرتفع و برف گیر و محافظت از احشام در مقابل سرما و سوزباد

• زنبورداری:

• پاك كردن جلوی در كندوها با عنایت به بارش نزولات آسمانی، جهت جلوگیری از خفگی كلونی ها و یا تولید رطوبت و سرما در كلونی

• در نظر گرفتن غذای ذخیره برای زمستان گذرانی زنبورهای عسل با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• استفاده از پارچه ضخیم در زیر در كندو با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• رنگ آمیزی كندوهای زنبورعسل جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل كندو و عایق كاری كف كندو و از قسمت بیرونی

• ادغام كندوهای ضعیف با هم و استفاده از پارچه ضخیم در زیر در كندو با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• شیلات:

• قطع غذادهی در زمان بارندگی در مزارع پرورش ماهی های سردآبی با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• اكسیژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده

• استان گیلان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز پنج شنبه به علت بارش پراكنده

• كنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• بستن دریچه ها و منافذ در انبارهای نگهداری میوه مركبات و تولید پوشش مناسب روی جعبه ها صرفاَ در زمان یخبندان و به منظور جلوگیری از یخ زدگی میوه ها (پوشش ها باید پس از طلوع آفتاب برداشته شوند تا تنفس میوه ها مختل نشود)

• تجهیز واحدهای گلخانه و پرورش قارچ دارای سیستم‎های حرارتی گاز سوز به سوخت دوم همینطور اطمینان از كاركرد این تجهیزات در زمان افت فشار گاز

• تجهیز واحدهای گلخانه و پرورش قارچ به ژنراتور برق جهت آمادگی در زمان قطع احتمالی برق

• بازدید و كنترل جهت اطمینان از سلامت و مقاومت پوشش واحدهای گلخانه و پرورش قارچ در برابر سنگینی بار برف همینطور اجبار در بازسازی نقاط صدمه پذیر

• پرهیز از هرس زودهنگام درختان مركبات با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• زراعی:

• كنترل زراعی (شخم زمستانه) اراضی شالیزاری پس از گاورور شدن مزارع

• خودداری از مصرف كودهای سرك با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• دام داری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• تنظیم جیره غذایی بر مبنای اسیدهای آمینه با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• خوداری از تردد دامداران در مناطق مرتفع و برف گیر و محافظت از احشام در مقابل سرما و سوزباد

• زنبورداری:

• پاك كردن جلوی در كندوها با عنایت به بارش نزولات آسمانی، جهت جلوگیری از خفگی كلونی ها و یا تولید رطوبت و سرما در كلونی

• استفاده از پارچه ضخیم در زیر در كندو با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• رنگ آمیزی كندوهای زنبورعسل جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل كندو و عایق كاری كف كندو از قسمت بیرونی با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• منابع طبیعی:

• با عنایت به ماندگاری هوای سرد دامداران و جنگل نشینان نسبت به انتقال دام ها یا فراهم كردن شرایط گرمایی مناسب برای دام های خود اقدام نمایند.

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی ماهیان با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• استان گلستان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز پنج شنبه به علت بارش پراكنده

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چالكود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده پس از گاورو شدن خاك

• بستن درزهای انبارها هنگام شب و بروز سرما و تهویه انبارهای میوه با عنایت به ماندگاری هوای سرد

زراعی:

• استفاده از كودهای پتاسه جهت افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگی و تحمل كم آبی در مزارع گندم به ساقه رفته

• خودداری از مصرف كودهای سرك با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• توقف هر گونه عملیات خاك ورزی در اراضی تا زمان گاورو شدن خاك

• خودداری از آبیاری مزارع غلات و كلزا با توجه پایین بودن دمای سطح زمین و احتمال یخبندان شدید

• دامداری و طیور:

• خوداری از تردد دامداران در مناطق مرتفع و برف گیر و محافظت از احشام در مقابل سرما و سوزباد

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• مراقبت لازم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• زنبورداری:

• پاك كردن جلوی در كندوها با عنایت به بارش نزولات آسمانی جهت جلوگیری از خفگی كلونی ها و یا تولید رطوبت و سرما در كلونی

• استفاده از پارچه ضخیم در زیر در كندو با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• رنگ آمیزی كندوهای زنبورعسل جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل كندو و عایق كاری كف كندو از قسمت بیرونی با عنایت به ماندگاری هوای سرد

شیلات:

• تنظیم جیره غذایی ماهیان با عنایت به ماندگاری هوای سرد

ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب سیستم های آبیاری تحت فشار و لوله های انتقال آب با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مركزی و سمنان:

• باغبانی:

• انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به خصوص هنگام شب با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• تنظیم شدت نور و كنترل سطوح پوششی گلخانه ها با عنایت به افزایش ابرناكی

• شخم و پابیل پای درختان میوه جهت از بین بردن پناهگاه زمستان گذرانی آفات پس از گاورو شدن مزارع

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چالكود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده پس از گاورو شدن مزارع

• بستن درزهای انبارها هنگام شب و بروز سرما و تهویه انبارهای میوه با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• جمع آوری و معدوم كردن شاخه های خشك و آفت زده میوه های آلوده به جز در ایام بارانی و بعد از گاورو شدن اراضی

• زراعی:

• استفاده از كودهای پتاسه جهت افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگی و تحمل كم آبی در مزارع گندم به ساقه رفته

• خودداری از مصرف كودهای سرك با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• توقف هر گونه عملیات خاك ورزی در اراضی تا زمان گاورو شدن خاك

• خودداری از آبیاری مزارع غلات و كلزا با توجه پایین بودن دمای سطح زمین و احتمال یخبندان شدید

• دامداری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• مراقبت لازم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• زنبورداری:

• پاك كردن جلوی در كندوها با عنایت به بارش نزولات آسمانی جهت جلوگیری از خفگی كلونی ها و یا تولید رطوبت و سرما در كلونی

• خوداری از تردد دامداران در مناطق مرتفع و برف گیر و محافظت از احشام در مقابل سرما و سوزباد

• جهت قرار گرفتن در كلونی ها در جهت مخالف باد غالب منطقه باشد و در مناطق آفتاب گیر مستقر شوند.

• خودداری از باز كردن در كلونی های زنبور با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی ماهیان با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• استفاده از سیستم های هوادهی استخرها با عنایت به ماندگاری هوای سرد و به منظور جلوگیری از یخ بستن آب و كاهش اكسیژن محلول

• رعایت نكات بهداشتی درمزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری ازبروزبیماری ها در دوره سرما

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب سیستم های آبیاری تحت فشار و لوله های انتقال آب با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• استان های اصفهان و یزد:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان یزد به علت وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• حذف علف های هرز بخصوص علف های هرز شور با هدف كانون كوبی سن سبز پسته

• جمع آوری كلیه میوه های آفت زده كف باغ و روی درختان سپس چال كردن كردن آنها در عمق ۵۰ سانتیمتری سطح خاك دور از درختان جهت كاهش جمعیت آفات و عوامل بیماری زا از سطح باغ های انار و بادام و پسته

• خودداری از انجام عملیات هرس درختان با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• محافظت از تنه نهال ها و درختان جوان وایجاد پوشش جهت مقابله با سرما با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• عملیات تغذیه باغ بصورت چالكود با كودهای آلی وشیمیایی

• زراعی:

• استفاده از كودهای پتاسه جهت افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگی و تحمل كم آبی در مزارع گندم به ساقه رفته

• خودداری از مصرف كودهای سرك با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• توقف هر گونه عملیات خاك ورزی دراراضی تا زمان گاورو شدن خاك

• خودداری از آبیاری مزارع غلات و كلزا با توجه پایین بودن دمای سطح زمین و احتمال یخبندان شدید

• دامداری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• نگهداری دام ها در طول شب در محل امن و سرپوشیده با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• تخلیه آب آبشخورهای داخل بهار بند دام ها در شب ها جهت جلوگیری از یخ زدن

• زنبورداری:

• پاك كردن جلوی در كندوها با عنایت به بارش نزولات آسمانی جهت جلوگیری از خفگی كلونی ها و یا تولید رطوبت و سرما در كلونی

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها وكوچك كردن دریچه پرواز با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• شیلات:

• تنظیم و كاهش غذادهی به ماهیان با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• استفاده از سیستم های هوادهی استخرها با عنایت به ماندگاری هوای سرد و به منظور جلوگیری از یخ بستن آب و كاهش اكسیژن محلول

• ماشین آلات كشاورزی:

• بازدید پمپ ها و لوله های آبیاری درسیستم های تحت فشار و تخلیه آب آن ها با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• منابع طبیعی:

• رعایت ظرفیت چرای دام درمراتع قشلاقی با عنایت به كاهش چشمگیر بارندگی و به منظورجلوگیری ازآسیب پوشش گیاهی

• انجام تمهیدات لازم توسط مرتع داران برای جلوگیری از یخ زدگی آب وآسیب دیدن آبشخورها وآب انبارهای سیمانی

• استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان شمالی در روز پنج شنبه به علت بارش پراكنده و خودداری از این كار در روز جمعه به علت وزش باد شدید

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• كنترل دریچه های سقفی و مقاوم سازی تاسیسات گلخانه وسالن های پرورش قارچ با عنایت به وزش باد نسبتا شدید

• تولید پوشش پلاستیكی در مزارع سبزی وصیفی با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• خودداری از هرس درختان با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• تهویه وتنظیم دمای انبارهای سیب زمینی وپیاز با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• زیر خاك كردن تاك های انگور با عنایت به كاهش دما

• پوشاندن دور تنه درختان وشاخه های اصلی و نهال ها جهت جلوگیری از خسارات سرما و یخبندان

• زراعی:

• خودداری از مصرف كودهای سرك با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• توقف هر گونه عملیات خاك ورزی در اراضی تا زمان گاورو شدن خاك

• خودداری از آبیاری مزارع غلات و كلزا با توجه پایین بودن دمای سطح زمین و احتمال یخبندان شدید

• دام داری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• اتخاذ تمهیدات لازم در پرورش دام های تازه متولد شده با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• زنبورداری:

• پاك كردن جلوی در كندوها با عنایت به بارش نزولات آسمانی جهت جلوگیری از خفگی كلونی ها و یا تولید رطوبت و سرما در كلونی

• ایزوله كردن كندوهای زنبورعسل و گرفتن سوراخ های اضافی با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• ماشین آلات:

• تخلیه آب موتور پمپ ها و لوله های سیستم های آبیاری تحت فشار با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• پوشیدگی لوله های آب و منبع آب با پشم شیشه جهت جلوگیری از یخ زدن آب

• شیلات:

• استفاده از سیستم های هوادهی استخرها با عنایت به ماندگاری هوای سرد و به منظور جلوگیری از یخ بستن آب و كاهش اكسیژن محلول

• تنظیم جیره غذایی ماهیان با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• قطع به موقع غذا در ماهیان سرد آبی با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و كرمان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• جمع آوری و معدوم كردن شاخه های خشك و آفت زده میوه های آلوده

• پوشاندن نهال ها و تنه درختچه های خانگی با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• زراعی:

• در جنوب استان سیستان و بلوچستان در صورت در اختیار داشتن آب نسبت به آبیاری شبانه گیاهان حساس به سرما با تولید دود اقدام گردد.

• توقف هر گونه عملیات خاك ورزی در اراضی تا زمان گاورو شدن خاك

• خودداری از مصرف كودهای سرك با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• خودداری از آبیاری مزارع غلات و كلزا با توجه پایین بودن دمای سطح زمین و احتمال یخبندان شدید

• زنبورداری:

• پاك كردن جلوی در كندوها با عنایت به بارش نزولات آسمانی جهت جلوگیری از خفگی كلونی ها و یا تولید رطوبت و سرما در كلونی

• ایزوله كندوهای زنبورعسل و گرفتن سوراخ های اضافی با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• دامداری و مرغداری:

• خوداری از تردد دامداران در مناطق مرتفع و برف گیر و محافظت از احشام در مقابل سرما و سوزباد

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی ماهیان با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• كاهش تغذیه ماهی ها و عدم اصرار به تغذیه اضافی با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• استفاده از سیستم های هوادهی استخرها با عنایت به ماندگاری هوای سرد و به منظور جلوگیری از یخ بستن آب و كاهش اكسیژن محلول

• ماشین آلات كشاورزی:

• بازبینی ضدیخ ماشین آلات كشاورزی و خالی كردن آب سیستم های تحت فشار

• استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• پوشش مناسب تنه نهال ها و درختان جوان و پاجوش های خرما با گونی یا نایلون پوشانده جهت حفاظت از خطر سرما

• كوددهی نخیلات با كود سولفات آمونیوم

• مبارزه با بیماری شانكر و بیماری های قارچی و باكتریایی در درختان میوه سردسیری با تركیبات مسی

• با عنایت به مناسب بودن دما در مناطق جنوبی و رشد شاخه های رویشی ثانویه، اقدام به تغذیه باغات(مركبات و....) جهت افزایش رشد ثانویه

• مبارزه با چوبخوار درختان میوه سردسیری

• زراعی:

• خودداری از مصرف كودهای سرك با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• مبارزه با علف های هرز باریك برگ در مزارع كلزا در ساعات گرم روز

• كلزا كاران در صورت مشاهده شته مومی در مزارع كلزا با مشورت كارشناسان جهاد كشاورزی در ساعات گرم و بدون باد اقدام به سمپاشی كنند.

• تسریع در برداشت محصولات سیب زمینی و چغندر قند با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• مبارزه با علف های هرز باریك برگ در مزارع كلزا

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• زنبورداری:

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها وكوچك كردن دریچه پرواز با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• جهت قرار گرفتن درب كلونی ها در جهت مخالف باد غالب منطقه باشد و در مناطق آفتاب گیر مستقر شوند.

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی ماهیان با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• استان های ایلام و خوزستان:

• باغبانی:

• انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• جمع آوری مركبات ریخته شده و رسیده باغات مركبات

• در مزارع سبزی و صیفی به خصوص گوجه، كاهو و بادمجان با عنایت به بارش چند میلیمتری و گل آلودی در مورد كنترل بیماری های قارچی نكات ایمنی رعایت شود.

• زراعی:

• در محصولات علوفه ای ضرورت چین برداری، كود پاشی و آبیاری الزامی است.

• در مناطق شمالی استان خوزستان با عنایت به احتمال یخ زدگی شبانه حتی المقدور تلاش به آبیاری شبانه شود.

• خودداری از مصرف كودهای سرك با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• توقف هر گونه عملیات خاك ورزی در اراضی تا زمان گاورو شدن خاك

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• زنبورداری:

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها وكوچك كردن دریچه پرواز با عنایت به ماندگاری هوای سرد

• جهت قرار گرفتن درب كلونی ها در جهت مخالف باد غالب منطقه باشد و در مناطق آفتاب گیر مستقر شوند.

• پرورش آبزیان:

• تنظیم جیره غذایی ماهیان با عنایت به ماندگاری هوای سرد 

1396/11/12
20:26:32
5.0 / 5
5139
تگهای خبر: آب , برق , پرواز , كشاورزی
این پست نت واش را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب نت واش
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
نت واش : کارواش اینترنتی

نت واش

کارواش در محل

کارواش netwash.ir - تمام حقوق سایت نت واش محفوظ است