مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد كشاورزی خبر داد

قیمت چغندر قند افزایش می یابد

قیمت چغندر قند افزایش می یابد به گزارش نت واش خوزستان مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش هزینه های کشت، اظهار داشت: قیمت بذر و نهاده های کشاورزی 120 درصد افزایش یافته است بدین سبب به هیات شورای اقتصاد پیشنهاد دادم که قیمت چغندر قند یک هزار و 200 تومان باشد که در نهایت با 840 تومان موافقت شد.دکتر پیمان حصادی در جلسه هماهنگی کشت چغدر قند در خوزستان که امروز (۱۷ دی ماه) در اهواز برگزار شد، اظهار نمود: تشکیل کمیته های شهرستانی درباب بررسی موضوعات فنی در روند بهتر کار، موثر است. در شهرستان ها جوانان خوب جویای نام وجود دارد که پیگیر مساله هستند و می توانند مبلغ خوبی برای کشاورزان باشند.

به گزارش نت واش به نقل از ایسنا، وی با اشاره به بازدید از مزارع، اضافه کرد: حالا زمان مبارزه با علف هرز گذشته است و تنها اگر چیزی وجود دارد به صورت مکانیکی می توان مبارزه کرد.

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: یکی از موارد خاصی که در مزارع مشاهده شد، تفاوت استان خوزستان با استان های دیگر است؛ در خوزستان رشد سبزینه بسیار شدید می باشد یعنی رشد برگ بیش از حد ای دارد.

حصادی بیان کرد: مزارع در ظاهر بسیار زیبا هستند اما تراکم آنها مناسب نمی باشد و خیلی کم است.

وی با تاکید بر لزوم رعایت تراکم بوته های چغندر قند، اشاره کرد: ایراداتی درباب بحث کشت دقیق در چغندر قند وجود دارد. حالا در بهترین مزرعه تخمین زده می شود ۶۰ هزار بوته کشت شده باشد اما باتوجه به گران شدن نهاده ها، باید کشاورزان از نظر فنی بتوانند با این بذرها حداکثر یک و نیم یونیت را توی خاک ببرند.

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: ظرفیت صنعتی ما پایین است و ناچار هستیم برنامه ای برای کشت زودهنگام داشته باشیم؛ با وجود اینکه می دانیم آفات و بیماریها طغیان خواهند کرد.

حصادی با اعلان اینکه برداشت باید برمبنای زمان کشت صورت گیرد، عنوان کرد: می شود از ارقام مقاوم تر بهره برد و تنها مشکل آفات، بیماریها و علف های هرز حل شود.

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد: در خوزستان باید جلساتی با مسئولان سیاسی اجرا شود و موارد مورد نیاز با استاندار و شرکت های حمل و نقل، پیگیری شود. باید در این جلسات مصوب شود که در طول دوران برداشت، عوارض راه برای کامیون های حامل چغندر قند را حذف نمایند و موارد تشویقی در نظر بگیرند.

وی اضافه کرد: باید از الان کارخانجات قند برای برداشت برنامه ریزی داشته باشند. تعداد ادوات برداشت، هماهنگ با میزان سطح کشت نیست. زمانی که سطح زیر کشت افزایش می یابد باید دستگاه های برداشت هم آماده شده باشند و قراردادها با شرکت های حمل و نقل نیز منعقد شود.

حصادی افزود: باتوجه به زیاد بودن سطح زیر کشت باید زمان برداشت جلوتر باشد و نمی توانیم بعد از خردادماه برداشت نماییم.

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش هزینه های کشت، اظهار داشت: قیمت بذر و نهاده های کشاورزی ۱۲۰ درصد افزایش یافته است بدین سبب به هیات شورای اقتصاد پیشنهاد دادم که قیمت چغندر قند یک هزار و ۲۰۰ تومان باشد که در نهایت با ۸۴۰ تومان موافقت شد. حالا مجلس شورای اسلامی مصوبه ای داشته که تعیین قیمت از شورای اقتصاد خارج و به وزارت جهاد کشاورزی محول شود که قرار شد وزارت جهاد کشاورزی قیمت را مصوب کند؛ اساسا قیمت چغندر قند بیش از یک هزار تومان خواهد بود.

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: من اعتقادی به یارانه بذر ندارم که آنرا ادامه دهم. تا حالا با سختی یارانه بذر را تامین کرده ایم و تا حد امکان تامین خواهیم کرد اما باید راهکار آنرا تغییر و از یارانه بذر خارج نماییم.

وی بیان کرد: در سطح کشور هفت میلیون تن ظرفیت صنعتی در کشت بهاره وجود دارد که در طول دوران بهره برداری متغیر است. حالا در خوزستان امکان ۶۰ هزار هکتار کشت بهاره وجود دارد اما ظرفیت صنعتی کشت بهاره وجود ندارد و باید ظرفیت صنعتی در استان ایجاد شود.

حصادی اظهار داشت: هفت میلیون تن کشت چغندر قند نمی تواند نیاز چغندر قند بهاره ما را تامین کند و در خوزستان ظرفیت راه اندازی سه کارخانه ۱۰ هزار تنی وجود دارد.

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در بحث تراکم کشت، فرم هایی تحت عنوان حلاء عملکرد به استانها ارسال شد که باید با دقت و شدت تکمیل شوند تا بعنوان چراغ راه ما باشند. همین طور باید تحقیقی درباب رشد متعادل تر سبزینه صورت گیرد.

به گزارش نت واش به نقل از ایسنا، سیدعبدالرضا سیداحمدی مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز در این نشست با اشاره به سابقه طولانی کشت چغندر قند در استان خوزستان اظهار نمود: فاز جدید کشت چغندر قند پاییزه در خوزستان، از سال ۹۲ با همکاری با کارخانه قند اصفهان شروع شد. ابتدا کار را از یک کارخانه آغاز کردیم اما حالا حدود ۱۰ کارخانه در حال فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: سطح کشت چغندر قند در سال قبل از ۲ هزار هکتار شروع شد و به ۱۳ هزار و ۴۰۰ هکتار افزایش پیدا کرد. این میزان کشت، امسال به صورت رسمی به حدود به ۱۸ هزار و ۵۲۷ هکتار رسید. مقداری هم کشت آزاد وجود دارد.

سیداحمدی افزود: تا حالا در خرید نوسان داشته ایم اما به طور متوسط در سالهای اخیر بیش از ۶۵۰ تن چغندر قند خرید کرده ایم. در سال قبل نیز حدود ۷۹۰ هزار تن چغندر قند از کشاورزان خریداری شد. برنامه ما این است که علاوه بر شهرستان های شمالی، توسعه کشت در سایر شهرستان ها صورت گیرد که مقدمات این کار انجام شده و سالانه این سطوح در سایر شهرستان ها درحال افزایش است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اظهار داشت: امسال باتوجه به استقبال از کشت چغندر قند پاییزه، تا حالا ۱۸ هزار و ۵۲۷ هکتار کشت انجام شده است. مقداری کشت آزاد نیز وجود دارد که باید آمار آن استخراج شود.

سیداحمدی اشاره کرد: در سال قبل شرایط آب و هوایی به شکلی بود که کشت چغندر قند بموقع انجام شد. همین طور از لحاظ تامین نهاده ها نخستین کود پایه ای که شامل فسفات، پتاس و اوره بود را به مزارع چغندر قند اختصاص دادیم.

وی افزود: هیچ کمبودی درباب کود پایه برای مزارع چغندر قند نداشته ایم و مراحل کشت به خوبی انجام شد. با وجود افزایش تعداد کارخانجات، هیچ تداخلی در کار یکدیگر نداشتند و توانستند کار را به نحو احسن پیش ببرند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اعلان اینکه تا دهه نخست آبان ماه کشت چغندر قند در خوزستان به انتها رسید، اشاره کرد: از نظر تغذیه مزارع، تمامی کودهای مورد نیاز تهیه و در بسته های جداگانه ارائه شد. همین طور مبارزه با علف های هرز و بیماریها به صورت مستمر انجام می شود و مشکل خاصی دراین زمینه وجود ندارد.

وی اضافه کرد: باتوجه به احتمال بارندگی در فرودین ماه و در نتیجه افزایش رطوبت، باید مراحل بعدی نظارت مورد توجه قرار بگیرد و از حالا به فکر بود.

سیداحمدی با اعلان اینکه امسال تا حالا ۱۷۶ میلیمتر بارندگی رخ داده است، اظهار داشت: تا حالا میزان بارندگی، دو برابر سال قبل بوده است و نیاز آبی بیشتر گیاهان تامین شده است اما شاید به سبب عدم بارندگی در این روزها، از این به بعد نیاز به آبیاری باشد که باید آبیاری مزارع در دستور کار قرار بگیرد.

وی افزود: امسال کشت چغندر قند در سطحی وسیع انجام شد و نسبت به سال قبل حداقل ۶ هزار هکتار افزایش سطح کشت داشته ایم که این افزایش سطح می طلبد تلاش بیشتری داشته باشیم. برآورد می شود از ۱۸ هزار و ۵۲۷ هکتار کشت که با کارخانجات قرارداد دارند، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن چغندر قند با عملکرد ۷۰ تن استخراج شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اعلان اینکه برای برداشت چغندر قندر در زمان بیهنه خود، روزانه حدود ۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه کامیون احتیاج داریم، اضافه کرد: زمان برداشت چغندر قند، با برداشت گندم، کلزا، سبزی و صیفی و واردات از بنادر همزمان است که این مساله سبب می شود دقت بیشتری در عملیات حمل داشته باشیم بدین سبب باید از الان برنامه زمان بندی برداشت توسط کارخانجات و کشاورزان صورت گیرد.

سیداحمدی با اشاره به پیشنهاداتی برای بهبود برداشت چغندر قند عنوان کرد: باید برداشت چغندر قند زودتر آغاز شود. کارخانه و مزرعه باید همزمان آمادگی لازم را داشته باشند تا برداشت صورت گیرد بدین سبب باید هماهنگی بین کشاورزان طرف قرارداد با کارخانجات وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد: همین طور باید کارخانجات، جهاد کشاورزی و تشکل ها یکدست و واحد باشند و مسئولیت ها را به گردن یکدیگر نیندازند تا این محصول، هماهنگ برداشت شود و مشکلی در این خصوص به وجود نیاید.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اشاره کرد: از الان کارخانجات باید با شرکت های حمل و نقل توانمند قرارداد دقیقی منعقد کنند تا امکان تغییر نظر وجود نداشته باشد. این قراردادها یک پشتوانه محکم برای کشاورزان و کارخانجات هستند اما عدم انعقاد قرارداد می تواند عامل افزایش شدید قیمت ها شود.

سیداحمدی اظهار داشت: انتظار می رود کارخانجات برای کشاورزانی که زود تر برداشت می کنند امتیازاتی قائل شوند تا سبب ایجاد انگیزه در کشاورزان و در نتیجه برداشت زودتر شود.

وی بیان کرد: همین طور باید با مشوق هایی برای کامیون داران در نظر گرفته شود تا برای آنها انگیزه ایجاد شود. اداره حمل و نقل و پایانه ها می تواند تسهیلاتی مانند لاستیک و دیگر لوازم یدکی به کامیون داران عرضه نماید تا کامیون داران پای کار بیایند و چغندر قند به مقاصد، حمل شود.

وی اظهار داشت: احتمال ایجاد مشکل و توقف در کار کارخانه ها وجود دارد بدین سبب باید به این موارد توجه گردد و لوزام یدکی و پرسنل به اندازه کافی وجود داشته باشد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان کرد: برنامه توسعه کشت چغندر قند باعث شده که علاوه بر راه اندازی کارخانه قند دزفول، کارخانه قند بنیاد برکت با ظرفیت بسیار بالا در حال راه اندازی است و کارهای راه اندازی کارخانه قند اهواز نیز در حال انجام می باشد. برنامه ریزی برای به سرانجام رساندن کارخانه قند بهبهان و شوشتر در حال انجام می باشد. البته فعالیت این کارخانجات به مفهوم عدم فعالیت کارخانجات خارج از استان نیست بلکه باید سطوح افزایش پیدا کند.

سیداحمدی با اعلان اینکه افزایش تولید افتخاری برای استان و کشور است و خوزستان پتانسیل بالاتری هم دارد، افزود: در سالهای گذشته در اسفندماه این جلسات برای برداشت برگزار می شد اما امسال به سبب حساسیت بسیار زیاد موضوع و افزایش میزان سطح کشت، از حالا در حال برنامه ریزی هستیم. سال قبل تقاضا برای کشت بیش از ۳۰ هزار هکتار چغندر قند داشته ایم؛ در مواردی کشاورزان به کارخانه ها می گفتند که اگر با ما قرارداد منعقد نبندید خودمان را می کشیم که این مساله نشان میدهد این مساله چقدر برای آنها حیاتی بوده است.

وی اضافه کرد: از فعالیت کارخانجات استان های دیگر استقبال می نماییم و سالیان سال از این مساله استقبال کرده ایم. حتی از کارخانه لرستان دعوت کرده ایم در امر برداشت چغندر قند نیز به ما کمک نماید. این برنامه ها از حالا برای سه ماه آتی انجام شده تا برداشت بدون مشکل و به صورت بهینه صورت گیرد.

منبع:

1399/10/17
23:57:08
0.0 / 5
1187
تگهای خبر: آب , تولید , دستگاه , راه اندازی
این پست نت واش را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب نت واش
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
نت واش : کارواش اینترنتی

نت واش

کارواش در محل

کارواش netwash.ir - تمام حقوق سایت نت واش محفوظ است