پاسخ سازمان محیط زیست یه یك خبر؛

جوابیه ای كه خود تائیدی بر اعتراض شد

جوابیه ای كه خود تائیدی بر اعتراض شد توضیحات سازمان حفاظت از محیط زیست درمورد تخلف صورت گرفته در عدم برگزاری مناقصه و فراخوان عمومی برای اجرای پروژه احیای مرجان های خارگ، تحمیل شركت غیرمرتبط و فاقد تخصص و تجربه را ثابت كرد.به گزارش نت واش به نقل از مهر، روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به گزارش «احیای مرجان های دریایی با مدیریت یک دامپزشک» جوابیه ای را ارسال کرده است که متن این جوابیه با همراه توضیحات مهر در ادامه خواهد آمد:
با سلام و احترام؛
با عنایت به درج مطلبی با عنوان «احیای مرجان های دریایی با مدیریت یک دامپزشک» در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ با کد خبر ۴۹۷۰۷۴۵ در آن خبرگزاری، خواهشمند است دستور فرمائید بر مبنای قانون مطبوعات پاسخ این خبر در همان صفحه منتشر شود.
ادعای احیای مرجان های دریایی با مدیریت یک دامپزشک کذب و بی اساس است
داوود میرشکار سرپرست دفتر حفاظت از زیست بوم ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال انتشار خبر احیای مرجان های دریایی با مدیریت یک دامپزشک را تکذیب و ادعاهای مطرح شده را بی اساس عنوان نمود.
وی اظهار داشت: پیرو صورت جلسه کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست به تاریخ ۱۷ مردادماه ۱۳۹۱ مبحث جبران خسارت زیست محیطی ناشی از عبور خطوط لوله انتقال گازهای جمع آوری شده سکوهای نفتی داخل دریا و پرهیز از تخریب مرجان ها و اتخاذ تدابیر لازم و ترمیم محیط های صدمه دیده ناشی از اجرای پروژه در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد مجری طرح شرکت نفت فلات قاره بعنوان مجری طرح نسبت تهیه طرح جبران خسارت زیست محیطی با هماهنگی معاونت محیط زیست دریایی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ظرف مدت یک ماه اقدام نماید.
وی با یادآوری اینکه به علل نبود اعتبارات کافی برای اجرای پروژه احیاء مرجان های جزیره خارک در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ جلسه ای با حضور نمایندگانی از شرکت نفت فلات قاره (طرح توسعه میدان فروزان) در معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل و میزان خسارت وارده به منابع دریایی ناشی از فعالیتهای نفتی آن شرکت برآورد شد. گفته است: شرکت مزبور با عنایت به صورتجلسه کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست موظف به جبران خسارت در چارچوب پروژه احیاء مرجان های جزیره خارک و هم اجرای برنامه پایش دوساله شد.
میرشکار اظهار داشت: به منظور اقدام ملی پروژه احیاء مرجان های جزیره خارک، معاونت محیط زیست دریایی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ جلسه ای با حضور نمایندگانی از دانشگاه های شهید بهشتی (دکتر شکری)، هرمزگان (دکتر شریف رنجبر)، مشاوران زیست انرژی پارس، کارشناسان و متخصصان محیط زیست دریایی ترتیب یافت که مصوب شد پیشنهاد دهندگان نسبت به تهیه و عرضه طرح نهایی به شرکت نفت فلات قاره با محوریت پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست اقدام نمایند تا پس از بررسی و تأیید طرح ها توسط کارشناسان محیط زیست دریایی پروژه احیاء مرجان های جزیره خارک اجرایی شود و شرکت نفت فلات قاره هم درباره ابهام حقوقی جهت انعقاد قرارداد با مشارکت مجریان بررسی های لازم را به عمل آورد.
وی افزود: شرکت نفت فلات قاره بعد از دریافت طرح های پیشنهادی که توسط پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه های شهید بهشتی و هرمزگان و مشاوران زیست انرژی پارس تهیه شده بود، برای اظهار نظر علمی و فنی به معاونت محیط زیست دریایی ارسال می کند که طی جلسات مختلف و با حضور نمایندگان یاد شده با رتبه دهی به هر کدام این نتیجه حاصل شد که با عنایت به همسطح بودن همه پیشنهادات و تفاوت اندک در جزئیات طرح ها، به منظور بهره برداری از دانش و تجربه های متخصصان حوزه دریایی طرح احیاء مرجان های جزیره خارک به صورت مشارکتی توسط همه مجریان و با مدیریت پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار صورت گیرد.
سرپرست دفتر حفاظت از زیست بوم ها و سواحل دریایی با تاکید بر اینکه معاونت محیط زیست دریایی تنها به عرضه مشاوره علمی و فنی به منظور انجام بهتر طرح احیاء و هم عمل به تعهد اداری برابر نامه دفتر ارزیابی عمل کرده است، اظهار داشت: معاونت محیط زیست دریایی در مقام ناظر طرح در انتخاب مجری اصلح همکاری کرده است و همچنان پیگیر اجرایی شدن تعهدات شرکت نفت فلات قاره خواهد بود.
داوود میرشکار اظهار داشت: جلسه ای به تاریخ ۱۳۹۵.۱۰.۶ در معاونت محیط زیست دریایی با مبحث بررسی نحوه همکاری و تشکیل تیم کاری مشترک اجرای طرح احیاء آبسنگ های مرجانی جزیره خارک و خسارت وارده توسط خط لوله میدان فروزان تشکیل شد که در ابتدا جلسه حاضرین به عرضه نظرات موافق و مخالف خود پرداختند که در این خصوص آقای دکتر شکری نماینده دانشگاه شهید بهشتی ضمن بیان اعتراض خود به کلیات طرح متاسفانه اصل مبحث را به حاشیه برده و با رفتاری ناشایست و غیرمنتظره نسبت به حاضران، جلسه را ترک می کند که در نهایت با جمع آرای حاضرین در جلسه و با تشکیل تیم کارشناسی با اجرای طرح مزبور توسط پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه هرمزگان و شرکت زیست انرژی پارس موافقت شد.
بر اساس این گزارش، پروژه احیای مرجان های جزیره خارک با گذشت چهار سال از شروع اجرای پروژه احیای مرجان های جزیره خارک کماکان پروژه یاد شده از جانب شرکت نفت فلات قاره تأمین نشده است و اجرای فاز اول که شناسایی زیستگاه های جزیره و آبسنگ های مرجانی بوده است. توسط پژوهشکده محیط زیست توسعه پایدار و محیط زیست با اعتبار محدودی با نظارت معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها و اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و با مشارکت دانشگاه هرمزگان، شرکت زیست انرژی پارس و شرکت نفت فلات قاره شروع شده است.
در پایان، موارد زیر برای روشن شدن افکار عمومی مورد تاکید قرار می گیرد:
-سازمان حفاظت محیط زیست بر مبنای وظایف و اختیارات قانونی ضمن پیگیری موارد تخریب محیط زیست، باید نسبت به مراحل بازسازی و احیا طبیعت که حاصل نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی است، نظارت کند که این مهم در حال انجام می باشد.
-تمامی مستندات متقن، مبین آن است که از عرضه دهندگان طرح، برای حضور در جلسات دفاعیه دعوت رسمی طی نامه شماره ۹۵.۱۴۷۹۲ به تاریخ ۰۲/‏۰۴/‏۹۵‬ به عمل آمده است که نماینده دانشگاه شهید بهشتی هم در جلسات حضور داشته و نسبت به دفاع از پروپوزال ارسالی آن مجموعه، همانند سایرین اقدام نموده است.
-نکته قابل توجه آن است که معترض امروز و گوینده جلسات نمایشی! در آن تاریخ، شخص آقای محمدرضا شکری است که پاسخگوی حضور ایشان در جلسات نمایشی! و عدم پیگیری و مصاحبه ایشان تابحال بر عهده مخاطبان خبر و نشر دهندگان آن خواهد بود.
-در متن خبر چنین عنوان شده که نماینده دانشگاه شهید بهشتی چند سال پیش پیشنهاد فنی این طرح را به شرکت نفت فلات قاره عرضه کرده و در ادامه به درخواست رئیس وقت پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۶ پیشنهاد فنی را به ایشان هم عرضه کرده! و رئیس وقت با استفاده از آن پیشنهاد فنی با سایرین وارد مذاکره شده و قرارداد منعقد کرده است.
اثبات این ادعای حضور شخص آقای محمدرضا شکری، در جلسه دفاع از طرح های عرضه شده با حضور نمایندگان دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه هرمزگان و پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار در یک روز و در یک مکان واحد در تیرماه سال ۱۳۹۵ است، ضمن اینکه تمام فرآیندهای دفاع پروپوزال ها و اعلام رسمی پروپوزال نهایی تایید شده به شرکت نفت فلات قاره طی نامه شماره ۹۵.۵۴۴۹۹ به تاریخ ۹۵.۱۲.۱۰ محقق شده است. بنابراین قضاوت درستی یا نادرستی خبر مذکور با عنایت به سوابق موجود به عهده افکار عمومی است.
-در بخشی از خبر اشاره شده که شرکتی که برای اجرای پروژه ورود پیدا کرده هیچ گونه تخصصی در موضوعات مربوط ندارد! که لازم به توضیح است حضور شرکت مشاور همکار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار بر مبنای تاکید کارفرمای اصلی است. در فرایند ارزیابی های صورت گرفته دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان برنامه و بودجه که قابل ملاحظه عموم و همینطور زمینه فعالیت آن محیط زیست و پایه ۲ است و مشمول تعداد کار آزاد بوده است.
ضمن اینکه اساسنامه و رزومه ایشان منعی برای فعالیت مبحث نداشته و تمام بررسی ها توسط کمیته علمی پژوهشکده در قالب مقررات و بر مبنای وظیفه ذاتی انجام و مورد تایید است و تمامی مفاد قرارداد منعقده برای طرفین لازم الاجرا است.
-ادعای واهی که مدیر اجرایی پروژه یک دامپزشک است؛ کاملاً کذب است و به سمع و نظر نشر دهندگان عزیزان می رساند ضمن احترام به تمامی متخصصان و دامپزشکان در هیچیک از مراحل تهیه پروپوزال دفاع یا اصلاح نهایی، هیچ دامپزشکی از سوی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار یا مهندسی مشاور که در اسناد قرارداد ابلاغی کارفرما بعنوان همکار پژوهشکده مقید شده است، حضور نداشت است. مجری پروژه دارای دکترای تخصصی اکولوژی دریا و عضو هیات علمی با مرتبه استادی و دارای حدود دو دهه فعالیت علمی در حوزه محیط زیست دریایی است.

توضیحات ارائه شده توسط میرشکار حاکی از وقوع تخلف در این طرح است!
۱. در توضیحات ارائه شده بعضی از موارد مهم مطرح نشده، مثلاً این مورد که معاونت محیط زیست دریایی در همان سال ۹۴ به صورت مکتوب به شرکت نفت فلات قاره اعلام نمود به علت تخریب زیستگاه های مرجانی باید چند ده میلیارد تومان بابت جریمه ضرر و زیان نابودی مرجان ها پرداخت کند ولی معلوم نیست که چگونه شرکت نفت فلات قاره (بخش HSE) با معاونت وقت محیط زیست دریایی توافق کرده که از دریافت مبلغ واقعی جریمه (در سال ۹۴) صرف نظر شد و به اجرای طرح احیا و بازسازی با مبلغ بسیار کمتر در حد ۳ میلیارد تومان در سال ۹۵ و در نهایت ۵.۵ میلیارد تومان در سال ۹۷ بسنده شد.

۲. آقای میرشکار در متن جوابیه اعلام نمود به منظور اقدام ملی پروژه احیاء مرجان های خارک، معاونت محیط زیست دریایی در تاریخ ۲۷.۴.۱۳۹۵ جلسه ای با حضور نمایندگان دانشگاه های شهید بهشتی و هرمزگان و شرکت زیست انرژی پارس برگزار کرده ولی سابقه قبلی آنکه منجر به این جلسه شد را توضیح ندادند، در حالیکه واقعیت این است که چند ماه پیش از این تاریخ، معاونت وقت محیط زیست دریایی سازمان با برگزاری جلسه ای نمایشی با حضور مسوول بخش HSE شرکت نفت فلات قاره تنها یک شرکت (مشاورین زیست انرژی پارس) را بعنوان تنها مجموعه دارای تخصص و توانایی اجرای طرح مطرح نمودند و در همان جلسه تا آستانه تایید شرکت مذکور پیش رفتند که با اعتراض بعضی از کارشناسان و نماینده دفتر بازرسی سازمان در خصوص غیر قانونی بودن این روند و عدم برگزاری مناقصه و فراخوان عمومی و معرفی تنها یک شرکت (که اصلاً هیچ گونه تخصص و تجربه ای در این حوزه ندارد)، از تایید شرکت مذکور جلوگیری شد. ولی همچنان برای واگذاری طرح به شرکت مذکور تلاش شد و در این مرحله معاونت وقت محیط زیست دریایی، پژوهشکده محیط زیست را وارد کرد و در جلسه بعدی پژوهشکده محیط زیست بعنوان مدعی اجرای طرح اعلام حضور کرد که در آن جلسه هم با مخالفت شدید بعضی از کارشناسان و نماینده دفتر بازرسی مواجه گردید و بر ضرورت برگزاری مناقصه و فراخوان عمومی تاکید شد و گفته شد پژوهشکده و شرکت زیست پارس انرژی هیچ گونه تخصص و تجربه ای در زمینه آبسنگ های مرجانی و احیا مرجان ها ندارند.
بعد از این اتفاقات و اعتراض ها، دکتر شکری از مبحث چنین طرحی آگاه شده و به معاونت محیط زیست دریایی و بخش HSE شرکت نفت فلات قاره اعتراض کرد که چرا می خواهید چنین طرح مهم و کاملاً تخصصی را به صورت بی سر و صدا و بدون فراخوان عمومی به یک شرکت غیر متخصص واگذار کنید.
در واقع پس از اتفاقات فوق الذکر و اعتراض ها، معاونت محیط زیست دریایی به ناچار جلسه ۹۵.۴.۲۷ را تشکیل داد ولی همچنان هدف و نیت آنها واگذاری طرح به شرکت زیست پارس انرژی بود که حالا با آشکار شدن وضعیت شرکت مذکور و برنامه واگذاری طرح به آن شرکت، در مرحله جدید پژوهشکده محیط زیست وارد نقشه شد.
جالب تر اینکه با وجود تاکید برخی کارشناسان در خصوص ضرورت برگزاری مناقصه و فراخوان، باز هم این کار انجام نشد و حتی بعضی از کارشناسان متخصص که به این روند غلط اعتراض کردند، توسط معاونت محیط زیست دریایی حذف شده و در جلسات بعدی دعوت نشدند.
نکته مهم دیگر ورود دفتر بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست به این مورد است که در همان سال ۱۳۹۵ طی نامه ای به معاونت محیط زیست دریایی ضمن درخواست ارائه توضیحات در مورد ابهامات موجود اعلام کرد، صدور هرگونه تاییدیه و عقد قرارداد با این وضعیت مجاز نیست و تا تعیین تکلیف طرح اقدامی انجام نشود.
۳. در این جوابیه اشاره شده همه طرح های پیشنهادی از دانشگاه های شهید بهشتی، هرمزگان و مشاوران زیست انرژی پارس دریافت و رتبه بندی و امتیاز دهی شد و همه پیشنهادات فنی هم سطح بود، سوالی که مطرح است اینکه چطور کارشناسان متخصص که از آغاز بررسی و داوری طرح دعوت شدند در روند بررسی پیشنهادات فنی حذف شدند و دیگر از آنها نظرخواهی نشد؟ چطور امکان دارد پیشنهاد فنی متخصص زیستگاه های مرجانی با بیشتر از بیست سال سابقه تحقیق و پژوهش و بررسی های میدانی زیر آب و با بیشتر از ده ها مقاله با کیفیت در مجلات تخصصی در مورد آبسنگ های مرجانی با پیشنهاد فنی شرکت غیر مرتبط بدون هیچ گونه تخصص و تجربه در زمینه آبسنگ های مرجانی هم سطح باشد و امتیاز مشابهی داشته باشند؟
جواب این سوال و علت هم سطح اعلام کردن پیشنهادات فنی کاملاً مشخص است. ضمن اینکه برای مشخص شدن مبحث پیشنهاد می شود همان پیشنهادات فنی مجدداً توسط یک تیم متخصص بی طرف ارزیابی و امتیازدهی شود.
۴. سرپرست دفتر حفاظت از زیست بوم ها و سواحل دریایی تاکید کرده است معاونت محیط زیست دریایی تنها به ارائه مشاوره علمی و فنی به منظور انجام بهتر طرح احیاء و عمل به تعهد اداری برابر نامه دفتر ارزیابی اقدام نموده، در حالیکه عملاً بر انتخاب تک گزینه مطرح شده (شرکت زیست پارس انرژی) اصرار داشته و علیرغم اعتراض مکرر کارشناسان و متخصصین و دفتر بازرسی، همچنان این شرکت را در کنار پژوهشکده محیط زیست در قرارداد و طرح مذکور حفظ نموده و نفرات مد نظر خویش را وارد پروژه کرده است.
۵. در مورد ادعای مطرح شده نسبت به اعتراض دکتر شکری در جلسه بررسی طرح لازم به توضیح است مسئولین معاونت دریایی در جلسه مذکور اصرار داشتند مدیریت این طرح تخصصی با محوریت پژوهشکده محیط زیست و با مشارکت شرکت زیست انرژی پارس صورت پذیرد و نماینده دانشگاه شهید بهشتی بعنوان فردی با تجربه بیشتر از بیست سال در زمینه آبسنگ های مرجانی زیر نظر پژوهشکده محیط زیست که فاقد تخصص است در این طرح فعالیت کند. اعتراض شکری در جلسه مذکور نسبت به تحمیل مجموعه های فاقد تخصص و غیر مرتبط در چنین طرح تخصصی بود که اساسا اتخاذ چنین رویه ای باعث اتلاف منابع مالی و عدم موفقیت طرح می شود.
۶. در مورد ارائه پیشنهاد فنی به سرپرست پژوهشکده محیط زیست منظور همان سال ۱۳۹۵ بوده که به اشتباه در خبر ۱۳۹۶ تایپ شده است. تاریخ دقیق ارسال پروپوزال دکتر شکری به بادام فیروز رئیس وقت پژوهشکده محیط زیست مورخ هشتم اردیبهشت ۱۳۹۵ است. بنابراین مشخص شد تمام مطالب ارائه شده در جوابیه تلاشی برای انکار واقعیت ها بوده و حالا باید پاسخ قانع کننده ای به افکار عمومی ارائه کنند و قضاوت با افکار عمومی خواهد بود.
۷. نکته بسیار قابل توجه و تامل اینکه میرشکار در بخش های انتهایی جوابیه در توجیه عدم تخصص شرکت زیست پارس انرژی در مبحث آبسنگ های مرجانی و احیاء آن، تاکید کرده اند حضور شرکت مذکور در این طرح بعنوان همکار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، بر مبنای تاکید کارفرمای اصلی (یعنی بخش HSE شرکت نفت فلات قاره) است. بدین ترتیب خود وی در این جوابیه عدم ارتباط و تخصص شرکت مذکور را تلویحاً تایید و اقرار کرده که حضور این شرکت بر مبنای تاکید کارفرمای اصلی (شرکت نفت فلات قاره) است. این توضیحات وی به خوبی تخلف صورت گرفته در عدم برگزاری مناقصه و فراخوان عمومی و تحمیل شرکت غیر مرتبط و فاقد تخصص و تجربه را مشخص و ثابت می کند. به صورتی که حتی پس از اعتراض کارشناسان و نمایندگان دفتر بازرسی همچنان این روند غیر قانونی ادامه یافته و شرکت مذکور در طرح باقی مانده است. ضمناً سوال اینجاست اگر هدف مشارکت دادن شرکت های مشاور بخش خصوصی در این طرح بود چرا به صورت فراخوان عمومی نسبت به ارزیابی توانایی همه شرکت ها اقدامی صورت نگرفت و تنها شرکت زیست انرژی پارس که فاقد تخصص و تجربه عملی و علمی در این مورد است به این طرح تحمیل شد؟
۸. در ادامه توضیحات در دفاع از شرکت زیست پارس انرژی، میرشکار اعلام نموده اساسنامه و رزومه این شرکت منعی برای فعالیت در این مورد نداشته و تمام بررسی ها توسط کمیته علمی پژوهشکده در قالب مقررات و بر مبنای وظیفه ذاتی انجام و مورد تایید است! که این مطالب ذکر شده علاوه بر ضد و نقیض بودن با مطالب قبلی در خصوص تاکید کارفرمای اصلی جهت ورود این شرکت، باعث تعجب است که چگونه شرکتی بدون هیچ گونه تخصص و تجربه و سابقه در مورد آبسنگ های مرجانی رزومه ایشان تایید شده و طبق گفته وی توسط کمیته علمی پژوهشکده بررسی و تایید شده است.
سوال بعدی که مطرح می شود این است که خود پژوهشکده محیط زیست بدون حتی یک متخصص در زمینه زیستگاه های مرجانی چگونه به این طرح راه پیدا کرده و کمیته علمی پژوهشکده محیط زیست بدون حتی یک متخصص در این حوزه چگونه این شرکت غیر مرتبط را تایید کرده است؟ که البته پاسخ این سوال را قبلاً میرشکار در توضیحات این جوابیه اعلام نمودند که همان تاکید کارفرمای اصلی جهت حضور شرکت مذکور است. در واقع طبق توافقات نانوشته و با عنایت به اعتراض کارشناسان طرح به پژوهشکده محیط زیست واگذار می شود و با شرط حضور شرکت زیست پارس انرژی.
۹. لازم به ذکر است در جلسه بررسی طرح، رئیس پژوهشکده محیط زیست و همکارانش با تخصص دامپزشکی حضور داشتند که فاقد تجربه و دانش در مورد آبسنگ های مرجانی اند.
۱۰. در مجموع با توجه با توضیحات ارائه شده در جوابیه اخیر سرپرست دفتر حفاظت از زیست بوم ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست (داوود میرشکار)، وقوع تخلف در خصوص عدم برگزاری مناقصه و فراخوان عمومی و واگذاری سوال برانگیز و جهت دار طرح به مجموعه ای غیر مرتبط و فاقد تخصص علیرغم اعتراض کارشناسان و بخش های نظارتی، کاملاً مشهود و آشکار است. پنهان کاری و عدم اطلاع رسانی و حتی عدم پاسخ گویی به درخواست ها و عدم اجازه ورود متخصصین به این طرح مهم و کاملاً تخصصی کاملاً مشهود است.


منبع:

1399/05/06
15:32:50
5.0 / 5
2728
تگهای خبر: آب , بودجه , ترمیم , خدمات
این پست نت واش را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب نت واش
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۱
نت واش : کارواش اینترنتی

نت واش

کارواش در محل

کارواش netwash.ir - تمام حقوق سایت نت واش محفوظ است