واردات فرش و صنایع دستی ترمز برید

واردات فرش و صنایع دستی ترمز برید نت واش: در شرایطی كه تولیدكنندگان، فروشندگان و صادركنندگان فرش به طور دائم گلایه هایی از وضعیت بازار فرش مطرح می كنند، آمارهای رسمی گویای این است كه در شش ماه اول امسال فقط حجم واردات در بخش فرش و صنایع دستی رشد ۴۵۰ درصدی داشته است.


به گزارش نت واش به نقل از ایسنا، در ماه های گذشته تراز تجاری كشور در بخش محصولات غیر نفتی بار دیگر به حالت منفی درآمده و مروری بر آمارها گویای آن است كه امسال باآنكه در بعضی بخش ها شاهد رشد نه چندان قابل توجه صادرات بوده ایم اما در حالت كلی واردكنندگان در ماه های گذشته اوضاعی به مراتب بهتر از صادركنندگان داشته اند.

رشد اندك صادرات صنعتی

طبق آمارهای عرضه شده در گروه صنعت(شامل صنعت، پتروشیمی و گاز مایع) تا آخر شهریورماه سال جاری ۰. ۰۱ درصد كاهش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل را شاهد بوده ایم و بدین ترتیب در این مدت بالغ بر ۳۳۳ میلیون و ۷۸۸ هزار تن كالا از كشور صادر شده است البته به استناد همین آمارها حجم صادرات صورت گرفته در این بخش در شهریورماه امسال نسبت به ماه قبل آن ۱۷ درصد رشد منفی داشته است.

همچنین در حوزه پتروشیمی در شش ماهه اول سال جاری بالغ بر ۱۰۴ میلیون و ۶۵۷ هزار تن كالا صادر شده است كه این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱. ۳۸ درصد افزایش را نشان داده است. در بخش صنعت هم باآنكه شهریورماه امسال از نظر وزنی صادرات نسبت به ماه قبل آن ۱۹. ۷ درصد كاهش داشته اما به طور كلی در شش ماهه اول امسال حدود ۱۹۳ میلیون تن كالا به كشورهای مختلف صادر شده كه این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴. ۳۱ درصد افزایش داشته است.

در مجموع در گروه صنعت كشور در این مدت شاهد دو درصد رشد در ارزش صادرات بوده ایم و براین اساس در شش ماهه اول سال جاری بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۶۷۱ میلیون دلار از كالاهای صادراتی به گروه صنعت مربوط بوده است.

از نظر ارزش صادرات بیشترین كاهش به بخش های گاز مایع (منفی ۱۸. ۸) و كشاورزی (منفی ۲۳. ۹ درصد) مربوط می گردد و به غیر از این دو بخش سایر بخش ها به نسبت رشد داشته اند.

بیشترین رشد صادرات مربوط به مواد معدنی

اما بر خلاف بخش های مختلف به نظر می رسد در زمینه صادرات مواد معدنی شرایطی به نسبت بهتر از حوزه های دیگر حاكم بوده و بر این اساس در بخش محصولات معدنی در نیمه اول سال جاری شاهد افزایش ۶. ۶۱ درصدی حجم صادرات بوده ایم و براین اساس در شش ماهه اول سال جاری رقمی بالغ بر ۱۳۲ میلیون تن كالا در این بخش صادر شده است.

از منظر ارزش صادرات هم كالاهای معدنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸. ۹ درصد افزایش ارزشی را شاهد بوده اند و بدین ترتیب در این زمینه بالغ بر ۹۲۸ میلیون دلار كالا صادر شده است. البته شهریورماه امسال حجم صادرات این بخش نسبت به مردادماه ۲۶. ۸ درصد كاهش داشته است.

كاهش ۲۴ درصدی صادرات محصولات كشاورزی

در این مدت یكی از بخش هایی كه بیشترین افت صادراتی را تجربه كرده محصولات كشاورزی بوده اند چون كه این حوزه در شش ماهه اول سال جاری بعد از گاز مایع بیشترین كاهش وزنی را داشته و واردات وزنی آن ۱۴. ۷۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش یافته است. برپایه آمارهای عرضه شده در این مدت تنها ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن كالای كشاورزی به كشورهای مختلف صادر شده است. البته این اتفاق در شرایطی رخ می دهد كه در شهریورماه امسال صادرات محصولات كشاورزی نسبت به مردادماه ۴۳ درصد افزایش داشته است.

همینطور كالاهای كشاورزی در این مدت صادراتی بالغ بر ۹۹۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار داشته اند كه این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳. ۹ درصد كاهش را نشان داده است.

دست انداز برای صادرات فرش ایرانی

حجم صادرات شش ماهه اول سال جاری در حوزه فرش و صنایع دستی بالغ بر ۳۷۰۰ تن بوده كه این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی ۱۳. ۴۵ درصدی را نشان داده است با این وجود از منظر ارزش صادرات این بخش ۱۴. ۹ درصد افزایش داشته و بدین ترتیب رقمی بالغ بر ۱۷۰ میلیون فرش و صنایع دستی به كشورهای مختلف صادر شده است.

كاهش صادرات در تمام كالاهای سرمایه ای، مصرفی و واسطه ای

اما اگر بخواهیم در بخش های مختلف سرمایه ای، مصرفی و واسطه ای به ترتیب میزان تغییرات كالاهای صادراتی را لحاظ نماییم به این نتیجه خواهیم رسید كه در تمام این بخش ها شاهد كاهش ارزش و حجم صادرات بوده ایم. براین اساس در حوزه كالاهای سرمایه ای به ترتیب از نظر وزن و ارزش ۱۷ و ۹. ۵ درصد كاهش وجود داشته است. در حوزه كالاهای مصرفی هم در زمینه وزن و ارزش به ترتیب ۱۰. ۶ درصد و ۱. ۹ درصد كاهش صادرات داشته ایم و این ارقام در حوزه كالاهای واسطه ای به ترتیب به ۴- و ۳- درصد می رسد.

افزایش ۸. ۸ درصدی واردات كالاهای صنعتی

با وجود اعداد و ارقام منفی در بخش صادرات در زمینه واردات این وضعیت دستخوش تغییر می گردد بر این اساس در گروه صنعت(مشتمل بر صنعت، پتروشیمی و گاز مایع) در شش ماهه اول سال جاری بالغ بر ۹۷ میلیون تن كالا وارد كشور شده كه این رقم از نظر وزن ۸. ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل آن رشد داشته است. همینطور در بخش صنعتی در این مدت بالغ بر ۹۳ میلیون تن كالا وارد كشور شده كه این رقم از نظر وزنی ۸. ۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

از نظر ارزش هم در گروه صنعت ۱۵. ۸ درصد رشد واردات داشته ایم و برهمین اساس در شش ماهه اول سال جاری بیش از ۲۰ میلیارد و ۳۷۴ میلیون دلار كالا وارد كشور شده است. در حوزه پتروشیمی هم ۱۵. ۴ درصد افزایش وزنی و ۲۴. ۲ درصد افزایش ارزشی افزایش واردات داشته و بیش از ۶۳۸. ۹ میلیون دلار كالای پتروشیمی وارد كشور شده است.

افزایش ۶۲ درصدی واردات معدنی

نكته جالب اینكه محصولات معدنی به طور همزمان افزایش در واردات و صادرات را شاهد بوده اند و بر این اساس تا آخر شهریور ماه سال جاری بعد از فرش بیشترین میزان افزایش واردات به این بخش مربوط می گردد. بدین ترتیب در این زمینه شاهد افزایش ۱۹. ۶ درصدی حجم و افزایش ۶۲. ۳ درصدی ارزش واردات بوده ایم و در نهایت حدود ۱۰۸ میلیون دلار كالا در این بخش وارد كشور شده است. برهمین اساس در حوزه معدن بالغ بر ۴۰۷ هزار و ۸۰۰ تن كالا وارد كشور شده است.

افزایش ملایم واردات كشاورزی

آمارهای شش ماهه اول سال جاری در عین حال از ۳. ۵ درصد افزایش وزنی و ۸. ۴ درصد افزایش ارزش واردات محصولات كشاورزی خبر می دهند. بدین ترتیب در این مدت حدود ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصول كشاورزی به ارزش ۲. ۵ میلیارد دلار وارد مرزهای كشور شده است.

افزایش ۴۵۰ درصدی واردات فرش

طبق آمارها شاید بتوان اظهار داشت كه واردات فرش و صنایع دستی به ایران در یك سال قبل رشدی شدیدتر از تمام بخش ها داشته و بالغ بر ۴۰۵ درصد افزایش یافته است. بدین ترتیب واردات این حوزه از نظر وزنی۱۷۱. ۵ درصد افزایش یافته و به ۹۰۰ تن رسیده، از نظر ارزش هم ۳. ۲ میلیون دلار كالا در این مدت وارد مرزهای كشور شده است.

كالاهای مصرفی در صدر واردات

نكته جالب آنكه كالاهای مصرفی بیشترین حجم افزایش واردات را داشته اند و در شش ماهه اول سال جاری كالاهای این بخش از نظر وزنی ۵۲. ۲ درصد و از نظر ارزش ۳۲. ۶ درصد افزایش داشته است. كالاهای واسطه ای هم در شش ماهه اول سال جاری از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب هشت و ۲۱. ۵ درصد افزایش حجم واردات را داشته اند، اما در زمینه كالاهای سرمایه ای در شش ماهه اول سال جاری با كاهش واردات مواجه بوده ایم كه این مساله تا حدی می تواند به بسته شدن ثبت سفارش های خودرو مربوط شود. براین اساس در این مدت از نظر وزنی ۳. ۷ درصد و از نظر ارزش ۸. ۸ درصد كاهش واردات را شاهد بوده ایم.
به گزارش نت واش به نقل از ایسنا، باآنكه از جانب گمرك آمارهای واردات و صادرات هشت ماه اول كشور اعلام شده اما اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتشار آمارهای تحلیلی شش ماه اول سال جاری پرداخته و در قالب آن تائید كرده است: در شش ماهه اول سال جاری صادرات كالاهای غیرنفتی از نظر ارزش ۳. ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل خود كاهش داشته است. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد كه واردات این حوزه در همین مدت ۱۵. ۴ درصد افزایش یافته است.
در شش ماهه اول امسال میزان صادرات كالاهای غیرنفتی (به استثنای نفت خام، نفت كوره، نفت سفید و همینطور بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۵۸ میلیون و ۶۳۵ هزار تن بوده است كه ارزش این صادرات بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۵۴۴ میلیون دلار می گردد. این رقم در قیاس با مدت مشابه سال قبل كاهشی ۴. ۴ درصدی در وزن و ۳. ۲ درصدی در ارزش داشته است.

اما به طور همزمان میزان واردات كشور در این مدت با افزایشی قابلی توجه مواجه بوده و از نظر وزنی هشت درصد و از نظر ارزش ۱۵. ۴ درصد رشد را نشان داده است. بدین ترتیب در این مدت بالغ بر ۱۷ میلیون و ۲۰۰ تن كالا با ارزشی بیش از ۲۳ میلیارد و ۵۹۹ میلیون دلار از مرزهای كشور داخل شده است.

حجم تجارت خارجی هم در شش ماهه اول سال جاری از نظر وزنی بالغ بر ۷۷ میلیون و ۲۷۷ هزار تن بوده و از نظر ارزش رقمی بالغ بر ۴۱ میلیارد و ۶۷۴ میلیون دلار بوده است.
1396/10/01
14:35:18
5.0 / 5
5015
تگهای خبر: بازار , صادرات , فروش , كشاورزی
این پست نت واش را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب نت واش
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۱
نت واش : کارواش اینترنتی

نت واش

کارواش در محل

کارواش netwash.ir - تمام حقوق سایت نت واش محفوظ است