زباله های رنگی، قاتل طبیعت

زباله های رنگی، قاتل طبیعت

البرز جان فدای بلوط های زاگرس

البرز جان فدای بلوط های زاگرس

طلا حبس شد

طلا حبس شد
مدیركل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران:

بارگذاری بیشتر از ظرفیت زیستی تهران، تبعات زلزله را بیشتر می كند

بارگذاری بیشتر از ظرفیت زیستی تهران، تبعات زلزله را بیشتر می كند

قیمت مصوب ماسك كارگاهی اعلام گردید

قیمت مصوب ماسك كارگاهی اعلام گردید
در گزارش نت واش مطرح شد؛

۲۱۰ هزار هكتار جنگل های استان سمنان در كانون آتش قرار دارند

۲۱۰ هزار هكتار جنگل های استان سمنان در كانون آتش قرار دارند

تداوم وضعیت بحرانی در بازار خودروی بریتانیا

تداوم وضعیت بحرانی در بازار خودروی بریتانیا

تهدیدی از جنس كرونا برای موز

تهدیدی از جنس كرونا برای موز
در گفت وگو با نت واش مطرح شد

دردسرهای عدم اصلاح نرخ ارز در قراردادهای قطعه سازان

دردسرهای عدم اصلاح نرخ ارز در قراردادهای قطعه سازان

ادغام پژوهشكده آبخیزداری و موسسه جنگل ها چابك سازی یا تضعیف جایگاه آبخیزداری؟

ادغام پژوهشكده آبخیزداری و موسسه جنگل ها چابك سازی یا تضعیف جایگاه آبخیزداری؟

كرونا، كمر فولكس واگن را خم كرد

كرونا، كمر فولكس واگن را خم كرد
محبت خانی اعلام كرد

خطر آتش سوزی در مناطق چهارگانه

خطر آتش سوزی در مناطق چهارگانه
در تسلا و به منظور مقابله با كرونا صورت گرفت

ساخت دستگاه تنفس مصنوعی از قطعات خودرو

ساخت دستگاه تنفس مصنوعی از قطعات خودرو

یوزهای پردیسان قربانی آزمون و خطای محیط زیست می شوند؟

یوزهای پردیسان قربانی آزمون و خطای محیط زیست می شوند؟

طلا باردیگر گران گردید

طلا باردیگر گران گردید
۳ هزار میلیارد تومان در ۲ ماه:

ضربه كووید ۱۹ به هتل های ایران

ضربه كووید ۱۹ به هتل های ایران
ابهام در اجرای یك طرح محیط زیستی

مالچ پاشی احیاء یامرگ طبیعت

مالچ پاشی احیاء یامرگ طبیعت
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان :

۷۰ درصد تسهیلات قطعه سازان پرداخت گردید

۷۰ درصد تسهیلات قطعه سازان پرداخت گردید
توسط شركت دانش بنیان مركز رشد و شكوفایی جهاد دانشگاهی استان مركزی؛

خط تولید ماسك پزشكی در اراك طراحی شد

خط تولید ماسك پزشكی در اراك طراحی شد

سقوط 700 واحدی سهام داو جونز

سقوط 700 واحدی سهام داو جونز

نت واش

کارواش در محل

کارواش netwash.ir - تمام حقوق سایت نت واش محفوظ است