كارشناس هواشناسی::

تندباد و گردوخاک شرق و مرکز اصفهان را در برمی گیرد

تندباد و گردوخاک شرق و مرکز اصفهان را در برمی گیرد
گزارش نت واش؛

نگرانی از تنگی نفس خوزستانی ها در نخستین باران پائیزی

نگرانی از تنگی نفس خوزستانی ها در نخستین باران پائیزی

هوای اصفهان و 2 شهر مجاور ناسالم می باشد

هوای اصفهان و 2 شهر مجاور ناسالم می باشد

آلودگی زیست محیطی کارخانه کاغذ اترک اصفهان ادامه دارد

آلودگی زیست محیطی کارخانه کاغذ اترک اصفهان ادامه دارد

تعداد روزهای ناسالم هوای اراک به ۹۰ روز رسید

تعداد روزهای ناسالم هوای اراک به ۹۰ روز رسید
مدیركل حفاظت محیط زیست خوزستان:

پرمنگنات پتاسیم عامل ارغوانی شدن آب کارون بود

پرمنگنات پتاسیم عامل ارغوانی شدن آب کارون بود

شاخص هوای اصفهان در ۱۱ منطقه قرمز و نارنجی است

شاخص هوای اصفهان در ۱۱ منطقه قرمز و نارنجی است

شاخص هوای اصفهان همچنان بر مدار نارنجی آلودگی

شاخص هوای اصفهان همچنان بر مدار نارنجی آلودگی

هوای اصفهان ناسالم می باشد

هوای اصفهان ناسالم می باشد
مدیركل حفاظت محیط زیست تهران اعلام كرد؛

بازگرداندن 29 هزار میلیارد به بیت المال از محل رفع تصرف اراضی

بازگرداندن 29 هزار میلیارد به بیت المال از محل رفع تصرف اراضی
هوای آلوده اصفهان در نیمه شهریور؛

شاخص هوای اصفهان در۷ایستگاه بر مدار قرمز ونارنجی

شاخص هوای اصفهان در۷ایستگاه بر مدار قرمز ونارنجی

هوای اراک و شازند در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای اراک و شازند در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای اصفهان ناسالم می باشد

هوای اصفهان ناسالم می باشد

شاخص هوای اصفهان در ۶ ایستگاه قرمز و نارنجی است

شاخص هوای اصفهان در ۶ ایستگاه قرمز و نارنجی است

هوای اراک و شازند در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای اراک و شازند در وضعیت ناسالم قرار گرفت
در گزارش نت واش مطرح شد؛

جای برخی بودم سکوت می کردم

جای برخی بودم سکوت می کردم

اصفهان در وضعیت نارنجی آلودگی هوا

اصفهان در وضعیت نارنجی آلودگی هوا
در گزارش نت واش اعلام شد؛

۱۴ هزار مورد آتش سوزی در جنگل های کشور طی یک دهه!

۱۴ هزار مورد آتش سوزی در جنگل های کشور طی یک دهه!
یادداشت؛

فولاد آب دیده نطنز، بلای جان محیط زیست

فولاد آب دیده نطنز، بلای جان محیط زیست
تا ساعت ۱۰ امروز؛

هوای اصفهان در وضعیت ناسالم به ثبت رسید

هوای اصفهان در وضعیت ناسالم به ثبت رسید

نت واش

کارواش در محل

کارواش netwash.ir - تمام حقوق سایت نت واش محفوظ است