در گفت وگو با مهر مطرح شد؛

حیوانات خانگی می توانند ناقل كرونا باشند

حیوانات خانگی می توانند ناقل كرونا باشند

كیفیت هوای روز جمعه پایتخت مطلوب است

كیفیت هوای روز جمعه پایتخت مطلوب است

ممنوعیت پذیرش مشتری در شعبه های مك دونالد و استارباكس

ممنوعیت پذیرش مشتری در شعبه های مك دونالد و استارباكس
سازمان محیط زیست مدعی شد

میانكاله مرز ندارد

میانكاله مرز ندارد
گزارش وضعیت هوای تهران؛

هوای تهران قابل قبول است

هوای تهران قابل قبول است
آخرین وضعیت هوای تهران؛

كیفیت هوای تهران قابل قبول است

كیفیت هوای تهران قابل قبول است
گزارش وضعیت هوای تهران؛

هوای تهران قابل قبول است

هوای تهران قابل قبول است
رهبر انقلاب در مراسم روز درختكاری:

همگان سفارش های مسؤلان برای جلوگیری از بیماری شایع را رعایت نمایند

همگان سفارش های مسؤلان برای جلوگیری از بیماری شایع را رعایت نمایند
معاون محیط زیست استان تهران اعلام كرد

بهبود هوای تهران از بعدازظهر امروز

بهبود هوای تهران از بعدازظهر امروز
وضعیت آلودگی هوا؛

هوای تهران ناسالم می باشد

هوای تهران ناسالم می باشد

خط تولید خودروی برقی آئودی متوقف شد!

خط تولید خودروی برقی آئودی متوقف شد!

آلودگی صوتی در ۹ نقطه تهران خطرناكست

آلودگی صوتی در ۹ نقطه تهران خطرناكست
توسط محققان تغذیه انجام شد

بررسی آفلاتوكسین موجود در برنج ایرانی

بررسی آفلاتوكسین موجود در برنج ایرانی

آلودگی صوتی در 8 نقطه تهران خطرناكست

آلودگی صوتی در 8 نقطه تهران خطرناكست
مدیركل محیط زیست استان تهران خبر داد؛

پیگرد مسئولان عدول كننده از قانون مدیریت پسماند

پیگرد مسئولان عدول كننده از قانون مدیریت پسماند

آلودگی صوتی در ۱۵ نقطه تهران خطرناك می باشد

آلودگی صوتی در ۱۵ نقطه تهران خطرناك می باشد
در گزارش نت واش عنوان شد؛

تصمیم دشوار برای حفظ یوزپلنگ ها

تصمیم دشوار برای حفظ یوزپلنگ ها
گزارش نت واش؛

داستان یك مركز بازیافت

داستان یك مركز بازیافت
معاون سازمان محیط زیست خبر داد

پایش كیفی وكمی تالاب ها دردستور كارمحیط زیست

پایش كیفی وكمی تالاب ها دردستور كارمحیط زیست
گزارش نت واش؛

اماواگرهای راه اندازی مركز بازیافت زباله در الیگودرز

اماواگرهای راه اندازی مركز بازیافت زباله در الیگودرز

نت واش

کارواش در محل

کارواش netwash.ir - تمام حقوق سایت نت واش محفوظ است