میلانی:

اطلس محیط زیست تهران منتشر شود

اطلس محیط زیست تهران منتشر شود

شستشوی مبل با بخارشو

شستشوی مبل با بخارشو

صنعت ركورددار آلودگی به كرونا در آمریكا

صنعت ركورددار آلودگی به كرونا در آمریكا

زباله های رنگی، قاتل طبیعت

زباله های رنگی، قاتل طبیعت

چگونه ایزوگام به صرفه را خریداری نماییم

چگونه ایزوگام به صرفه را خریداری نماییم

هوای تهران به شرایط قابل قبول بازگشت

هوای تهران به شرایط قابل قبول بازگشت

كیفیت هوای تهران قابل قبول است

كیفیت هوای تهران قابل قبول است
در گزارش نت واش مطرح شد؛

مرگ ماهیان رودخانه خرم آباد

مرگ ماهیان رودخانه خرم آباد
مدیركل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران:

بارگذاری بیشتر از ظرفیت زیستی تهران، تبعات زلزله را بیشتر می كند

بارگذاری بیشتر از ظرفیت زیستی تهران، تبعات زلزله را بیشتر می كند
مدیركل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران خبر داد

ماشین های گشت محیط زیستی در تهران فعال می شوند

ماشین های گشت محیط زیستی در تهران فعال می شوند

هوای تهران در وضعیت قابل قبول قرار گرفت

هوای تهران در وضعیت قابل قبول قرار گرفت

اعلام جرم ضد هفت واحد صنعتی و معدنی متخلف

اعلام جرم ضد هفت واحد صنعتی و معدنی متخلف
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران خبر داد

صدور و ابلاغ ۳۲ اخطاریه محیط زیستی برای واحدهای متخلف در تهران

صدور و ابلاغ ۳۲ اخطاریه محیط زیستی برای واحدهای متخلف در تهران
علیرضا فاضلی خبر داد

صدور حكم محكومیت عاملان پسماندسوزی

صدور حكم محكومیت عاملان پسماندسوزی
رییس اداره حفاظت محیط زیست تهران خبر داد

پلمب بخش های آلاینده یك واحد بزرگ صنعتی در تهران

پلمب بخش های آلاینده یك واحد بزرگ صنعتی در تهران
مهر بررسی می كند؛

طرح كاهش آلودگی هوا یا جبران بودجه شهرداری؟

طرح كاهش آلودگی هوا یا جبران بودجه شهرداری؟

جمع آوری ۲۰ واحد غیرمجاز تفكیك زباله در جنوب تهران

جمع آوری ۲۰ واحد غیرمجاز تفكیك زباله در جنوب تهران
گزارش نت واش

بهانه تراشی جدید خودروسازان برای عدم ارتقای استاندارد خودرو ها

بهانه تراشی جدید خودروسازان برای عدم ارتقای استاندارد خودرو ها
در گفت وگو با مهر مطرح شد؛

حیوانات خانگی می توانند ناقل كرونا باشند

حیوانات خانگی می توانند ناقل كرونا باشند

كیفیت هوای روز جمعه پایتخت مطلوب است

كیفیت هوای روز جمعه پایتخت مطلوب است

نت واش

کارواش در محل

کارواش netwash.ir - تمام حقوق سایت نت واش محفوظ است