براساس گزارش شركت كنترل كیفیت هوای تهران:

غبارهای صبحگاهی ناشی از ذرات معلق به تهران باز می گردد

غبارهای صبحگاهی ناشی از ذرات معلق به تهران باز می گردد
شركت كنترل كیفیت هوای پایتخت اعلام كرد

پایداری هوای قابل قبول طی هفته روز گذشته در تهران

پایداری هوای قابل قبول طی هفته روز گذشته در تهران
براساس گزارش شركت كنترل كیفیت هوای پایتخت:

آلاینده ازن تهران را تا مرز آلودگی پیش برد

آلاینده ازن تهران را تا مرز آلودگی پیش برد

هوای پایتخت سالم می باشد

هوای پایتخت سالم می باشد
براساس گزارش شركت كنترل كیفیت هوای پایتخت؛

هوای تهران برای چهارمین روز پی در پی سالم می باشد

هوای تهران برای چهارمین روز پی در پی سالم می باشد

جمع آوری دو واحد آلاینده و غیرمجاز در غرب استان تهران

جمع آوری دو واحد آلاینده و غیرمجاز در غرب استان تهران

ثبت صدمین روز هوای سالم برای پایتخت در سال ۹۹

ثبت صدمین روز هوای سالم برای پایتخت در سال ۹۹
كیفیت هوای پایتخت؛

هوا برای گروههای حساس جامعه ناسالم شد

هوا برای گروههای حساس جامعه ناسالم شد

آلاینده ازن باز هم به آسمان تهران بازگشت

آلاینده ازن باز هم به آسمان تهران بازگشت
دبیر كمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست

انتشار اولین كتابچه آلایندگی خودرو های داخلی

انتشار اولین كتابچه آلایندگی خودرو های داخلی

دستگاه تصفیه آب استاندارد

دستگاه تصفیه آب استاندارد
با افزایش غلظت آلاینده ها؛

هوای تهران باز هم آلوده شد

هوای تهران باز هم آلوده شد
میلانی:

اطلس محیط زیست تهران منتشر شود

اطلس محیط زیست تهران منتشر شود
براساس گزارش شركت كنترل كیفیت هوای پایتخت

الان هوای تهران سالم می باشد

الان هوای تهران سالم می باشد

هوای تهران به شرایط قابل قبول بازگشت

هوای تهران به شرایط قابل قبول بازگشت

كیفیت هوای تهران قابل قبول است

كیفیت هوای تهران قابل قبول است

هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت

هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت
مدیركل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران خبر داد

ماشین های گشت محیط زیستی در تهران فعال می شوند

ماشین های گشت محیط زیستی در تهران فعال می شوند
گزارش شركت كنترل كیفیت هوای تهران

هوای پایتخت مطلوب است

هوای پایتخت مطلوب است

هوای تهران در وضعیت قابل قبول قرار گرفت

هوای تهران در وضعیت قابل قبول قرار گرفت

نت واش

کارواش در محل

کارواش netwash.ir - تمام حقوق سایت نت واش محفوظ است